WSA - Webbaserede spørgeskemaer og analyseværktøjer

  • Madsen, Jens Chr. Overgaard (Projektdeltager)
  • Jensen, Erik (Projektdeltager)
  • Harder, Henrik (Projektdeltager)
  • Lahrmann, Harry (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Internettets stigende udbredelse bevirker, at webbaserede spørgeskemaundersøgelser i dag udgør et brugbart alternativ til de traditionelle telefoninterviews og postenqueter. Trafikforskningsgruppen har i årene 2001 og 2002 gennemført en række projekter, hvori webbaserede spørgeskemaundersøgelser er blevet anvendt. Erfaringerne fra disse projekter viser, at det er muligt at gennemføre både billigere og mere avancerede spørgeskemaundersøgelser over internettet herunder spørgeskemaer, hvor respondenterne giver svar baseret på kortregistreringer. Formålet med projektaktiviteterne er at afprøve og udvikle internetbaserede analyseværktøjer til anvendelse inden for by- og trafikplanlægning bl.a. med henblik på en forøgelse af borgerdeltagelse i planlægningsspørgsmål. Endvidere er der udviklet værktøjer til uheldsregistrering og identifikation af uheldsfaktorer. Forskningsaktiviteterne, der indbefatter udviklingen af grafiske og geografiske applikationer, videreføres i de kommende år. (Erik Jensen, Henrik Harder Hovgesen, Harry Lahrmann, Jens Chr. Overgaard Madsen).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2012

Emneord

  • transport
  • mobilitet
  • arkitektur planlægning