10 år med Bedre Byrum: Evaluering af Bedre Byrums kampagne

Gitte Marling, Hans Kiib

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationForskningpeer review

Abstrakt

Byernes kulturelle vending og debatten om byens rum
De seneste 20 år er der foretaget omfattende investeringer i kulturbyggerier og byrum i de danske kommuner. Tendensen er ikke kun dansk, men et globalt fænomen, og den omtales ofte som ”den kulturelle vending” indenfor bypolitikken. Investeringerne er sket ud fra forventningen om, at kunst og kulturprogrammer, men også arkitektur og byrum af høj kvalitet skaber bedre byer - byer, der er gode at leve i, byer, der er interessante at besøge og byer, der ud fra en økonomisk betragtning er værd at investere i. (Marling, Kiib & Jensen, 2009).
Byrumsdebatten i 90’erne havde fokus på at skabe gode og smukke byrum til ophold. I den forbindelse blev der investeret betydelige beløb i forskønnelse. Der blev arbejdet med smukke og slidstærke materialer, med vand, lys og beplantning samt fornuftigt placerede opholdsare-aler. Overalt i de danske byer har denne politik materialiseret sig i en opgradering af bymidternes pladser, hvor man fjernede bilparkering og skabte plads til ophold og caféliv.
I slutningen af 90’erne opstod behovet for at sætte fokus på byrummenes rolle som steder for krop og bevægelse, for oplevelse, og for social og kulturel udveksling mellem mennesker med forskellig baggrund og livsstile. Interessen udvidede sig fra bymidten til forstaden, til upåagtede arealer, mellemrum og overgange. Der blev peget på at byrummene skulle have forskellige programmer og spille en aktiv og bredere rolle – ikke blot i relation til bylivets rekreative sider, men også i forhold til hverdagslivet og foreningslivet.
I 2002 satte Realdania sig for at styrke denne udvikling med deres kampagne ’Fremtidens Bedre Byrum’, der satte fokus på en ny praksis for programmering og udformning af byens rum. Kampagnen løb fra 2002 – 2010, og har omfattet konferencer og publikationer, støtte til udvikling af 23 udvalgte projekter samt støtte til realiseringen af 4 projekter.

Evalueringsopgavens opdrag og formål ifølge Realdania
Realdania har ønsket en evaluering af den gennemførte kampagne vedr. Bedre Byrum. Realdanias intentioner var at sætte fokus på kvaliteten og potentialet i de danske byrum og gennem kampagnen at få udviklet en ny praksis for programmering og udformning af byens rum.

Hensigten med evalueringen er at få analyseret og ’målt’ effekten af kampagnen (2002 - 2010) – herunder:
• at få foretaget en vurdering af, i hvilket omfang Realdanias intentioner og ambitioner med ‘Bedre Byrum’ er opnået.
• at få kortlagt den læring eller ny viden om emnet, der er resultatet af kampagnen.

Evalueringens gennemførelse
Evalueringen er gennemført i perioden ultimo maj til primo oktober 2011. Analysen af de fire realiserede byrum er foretaget i maj, juni og juli 2011.

Evalueringen falder i 4 dele:
Første del er en sammenfatning af den læring og den nye viden, som kampagnen vurderes at have bidraget med. Sammenfatningen bygger dels på de gennemførte analyser og på vurderinger fra de mange involverede kommuner og fagfolk.
Dernæst følger evalueringen af de fire projekter, der fik støtte fra Realdania til både projektudvikling og realisering.
Tredje del omfatter evalueringen af kampagnens 2. fase med de19 projekter, der fik støtte til projektudvikling, men ikke fik støtte til realisering. De realiserede projekter præsenteres.
Endelig beskrives udviklingen af de mange projektideer, som ikke opnåede støtte. Det omfatter i alt 91 forslag. Afsnittet sammenfatter også disse kommuners vurdering af kampagnen og dens betydning for det videre arbejde med byrum.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2011
StatusUdgivet - 2011

Emneord

 • Bedre Byrum
 • Evaluering
 • byrumsdesign
 • Realdania
 • Bedre Byrum/Better Urban Spaces

  Kiib, H. S. & Marling, G.

  03/01/2009 → …

  Projekter: ProjektForskning

  Fil
 • Byarkitektoniske analyser / Urban Architecture

  Kiib, H. S.

  19/05/2008 → …

  Projekter: ProjektForskning

Citationsformater