Find publikationer

Søg i alt indhold

Filtre for Publikationer

Søg koncepter
Valgte filtre

Udgivelsessår

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011

基于概率图像灰度比对算法的远洋海岛可再生能源机组配置方案优选策略研究

Ding, S., Yu, Z., Lin, X., Zhang, Z., Wang, Z., Li, Z., Chen, C., Chen, Z. & Fang, J., okt. 2018, I : Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering. 38, 19, s. 5653-5667 15 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

5 Citationer (Scopus)

基于分层控制的微电网并网谐波电流主动抑制控制策略

Feng, W., Sun, K., Guan, Y., Guerrero, J. M. & Xiao, X., 25 mar. 2018, I : Diangong Jishu Xuebao/Transactions of China Electrotechnical Society. 33, 6, s. 1400-1409 10 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

6 Citationer (Scopus)

基于SMC的交直流混合微电网接口换流器控制策略

Su, X., Han, M., Guerrero, J. M. & Zhao, X., 2016, I : Science & Technology Review - Keji Daobao. 34, 2, s. 299-304

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Fil
488 Downloads (Pure)

在必须与乐意为之间: 浅谈双收入/双职工夫妻中的父职

Bach, A. S., 2018, 女性、性别与研究:中国与北欧视角: Chinese-Nordic Perspectives. Christensen, H. R., Hauge, B. & Wang, C. (red.). Shanghai Publishing Company

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

在“相互依存式主导权”世界秩序下解读中国梦

Li, X., jan. 2015, I : Guoji Zhanwang. s. 1-18 18 s., 1006-1568-(2016)01-0001-18.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

圆球减振装置对风力发电高塔的振动控制研究

Bidragets oversatte titel: Investigation On Vibration Control Of Wind Turbines Using A Ball Vibration AbsorberZhang, Z., 2012, I : Dizhen Gongcheng yu Gongcheng Zhendong. 32, 3, s. 144-149 6 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

1 Citationer (Scopus)

国家社会化的“中国范式”

Zhang, J. & Li, X., jun. 2015, 金砖国家及其超越: 新兴世界秩序的国际政治经济学解读. Li, X. (red.). World Affairs Press, s. 169-187 18 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

含不对称负荷的微电网黑启动控制策略研究

Xiao, Z. X., Zhu, M. & Guerrero, J. M., 2017, 2017 年中国电工技术学会学术年会. China Electrotechnical Society

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingKonferenceartikel i proceedingForskningpeer review

Fil
206 Downloads (Pure)

可再生能源系统: 100% 可再生能源解决方案的选择与模型

Lund, H., 2011, Golden-book. 384 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

北欧地区中国问题研究机构扫描: China Studies in the Nordic Countries

Bislev, A. K. & Christensen, P. M., 6 sep. 2013, I : 中国社会科学报. s. 6 1 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

Åben adgang
Fil
154 Downloads (Pure)

制御装置の設計方法および制御装置

Kawai, F., 18 nov. 2015, IPC nr. G05B11/42 , Patentnr. JP5817940B2, 18 nov. 2015, Prioritetsdato 30 nov. 2012

Publikation: Patent

制御システム、制御システムの設計方法、及びプログラム

Kawai, F., 2 feb. 2017, IPC nr. G05B13/02, G05B17/02, Patentnr. JP2017027570 A, Prioritetsdato 15 jul. 2015

Publikation: Patent

Åben adgang

利用支持体系结构动态变化的图文法验证体系结构的方法技术

Huang, L., Li, C., Chen, L. & wu, X., 2015, IPC nr. G06F9/44, Patentnr. CN:201510167707:A, Prioritetsdato 9 apr. 2015, Prioritetsnr. CN201510167707

Publikation: Patent

创造力与创新教育

Bidragets oversatte titel: Kreativitet og kreativ uddannelseJiannong, S., Chen, N. & Li, X., okt. 2015, Beijing: Military Medical Science Press. 204 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

分布式多变流器型微电网无互联线潮流控制

Tang, F., Wu, D., Zhou, X., Guerrero, J. M. & Jia, L., 2014, I : Dianwang Jishu. 38, 9, s. 2363-2370 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
2 Citationer (Scopus)
231 Downloads (Pure)

冷凍システムのモデルベースト制御設計技術の開発: (Model based control design for refrigeration systems)

Kawai, F., Rasmussen, H. & Stoustrup, J., 2013, Proceedings of SICE 2013. 4 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingKonferenceartikel i proceedingForskningpeer review

Fil
4133 Downloads (Pure)

兼顾电能质量与化石能源消耗的全电船舶充电站多目标规划

Sun, S., He, Y., Wang, Z., Lin, X., Ding, S., Li, Z. & Chen, Z., aug. 2018, I : Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering. 38, s. 45-52 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

1 Citationer (Scopus)

企业生态创新动态过程研究:以丹麦格兰富为例

Yang, Y., Yin, S. & Myrdal, C. G., feb. 2013, I : Yanjiu yu Fazhan Guanli. 25, 1, s. 44-53

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

从中国特色的“嵌入性”理论视角理解中国经济的成功

Li, X. & Peng, B., nov. 2018, I : Review of Evolutionary Economics and Economics of Innovation. 2018, 2, s. 1-16 16 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

亚洲地位上升或致世界多极新秩序——外交政策的批判政治经济学研究

Bidragets oversatte titel: Critical Political Economy related to the Study of India and China’s Foreign PolicySchmidt, J. D., 30 jun. 2011, I : Chinese Social Sciences Today.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Fil
237 Downloads (Pure)

丹麦: 童话王国里的 “Chinese Star”

Bidragets oversatte titel: Being a Chinese Star in Danish Fairy Tale KingdomWang, L., dec. 2013, I : 大学_王黎_丹麦奥尔堡大学孔院. 12, 2 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - Kommentar/debatFormidling

56 Downloads (Pure)

中西融合: 从“同床异梦”? “骑虎难下”?

Li, X., 1 jun. 2012, I : Huan Qiu Shi Bao.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - KronikFormidling

中欧安全格局的新特点

Li, X. & Zhang, J., jul. 2015, I : Chinese Social Science Digest. 2015, 7, s. 111-112 2 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
94 Downloads (Pure)

中欧博弈新常态与国际安全格局转型

Li, X. & Zhang, J., mar. 2015, I : Journal of International Security Studies. 2015, 2, s. 81-99 19 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
239 Downloads (Pure)

中國與丹麥青年設計師對幽默與創造力認知比較研究

Zhou, C., 2019, 華人創造力-理論與實務.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

中国能突破自由主义秩序吗?

Li, X., 26 apr. 2011, I : Huan Qiu Shi Bao.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - KronikFormidling

中国的软实力诉求:作为一个软实力机制的“规范扩散”

Li, X., dec. 2017, I : Review of Evolutionary Economics and Economics of Innovation. 2017, 2, s. 13-30 17 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

11 Citationer (Scopus)

中国的新一轮转型:内部因素与外部因素

Li, X., okt. 2012, 中国崛起与资本主义世界秩序. World Affairs Press, s. 131-156 25 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

43 Citationer (Scopus)

中国崛起与资本主义世界秩序

Li, X. (red.), okt. 2012, Beijing: World Affairs Press. 196 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningpeer review

中国崛起与全球安全治理转型

Li, X. & Bo, P., maj 2016, I : Journal of International Security Studies. 3, s. 51-72 21 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

38 Citationer (Scopus)
Åben adgang

中国在世界秩序中的双重位置: China's Dual Positions in the World Order

Li, X. & Peng, B., aug. 2019, I : Chinese Social Science Digest. 2019, 8

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

中国关注北极: 资源与航道的考量

Li, X. & Bertelsen, R. G., 8 okt. 2013, I : Zhongguo Shiyou Bao.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - KronikFormidling

中国共产党为何能在“大变革”时代维持其统治

Li, X. & Christensen, P. M., okt. 2012, 中国崛起与资本主义世界秩序. Li, X. (red.). Beijing: World Affairs Press, s. 184-194 10 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

三相LCL 型并网逆变器控制策略与稳定性分析

Shen, P., Han, Y. & Guerrero, J. M., feb. 2016, I : Dianli Dianzi Jishu. 50, 2, s. 66-68

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Fil
62 Citationer (Scopus)
145 Downloads (Pure)

一种基于代理的面向服务软件系统的容错方法技术方案

Huang, L., gu, L. & Li, C., 2015, IPC nr. G06F11/07, Patentnr. CN:201210313927:A, Prioritetsdato 29 aug. 2012, Prioritetsnr. CN201210313927

Publikation: Patent

一种可实现微网系统快速平滑并网的主动同步控制策略

Tang, F., Guerrero, J. M., Zhou, X., Ma, T. & Vasquez, J. C., 2014, I : Dianli Xitong Zidonghua. 38, 8, s. 15-22 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Fil
10 Citationer (Scopus)
558 Downloads (Pure)

マイクロインバータ向けドライバ内蔵A-SRBモジュールを適用した単相インバータ

Maki, K., Ahmad, F., Mochikawa, H., Niimoto, T. & Matsumoto, H., 5 mar. 2018, 平成30年電気学会全国大会論文集. Japan: The Institute of Electrical Engineers of Japan, Bind 2018. s. 4-066

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingKonferenceartikel i proceedingForskningpeer review

デンマークの環境政策 Denmaarku no kankyouseisaku

Fomsgaard, S., 14 okt. 2012, I : Hyogo Minpo.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - AvisartikelFormidling

デンマークにおける高齢者介護の市場化ー自由選択,質の向上と効率化の追求

Bidragets oversatte titel: Marketisation in eldercare in Denmark: free choice and the quest for quality and efficiencyRostgaard, T. & Bertelsen, T. M., 2018, 市場化のなかの北欧諸国と日本の介護 . Saito, Y. & Ishiguro, N. (red.). Osaka, Japan: Osaka University Press, s. 251-292

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskning

すべての フォーマットおよびエディションを表示する

Stadil, C. N. & Pedersen, L. T., 2014, Lid Publishing. 288 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

"…Børn skal ikke være forsøgskaniner!": Skolepsykologernes kamp for fodfæste i mellemkrigstidens danske folkeskole

Ydesen, C., 2012, I : Siden Saxo. 29, 4, s. 30-38 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

Fil
351 Downloads (Pure)

„Sind Sie mein neuer Kollege?“ – Employee Advocacy im Recruiting

Pedersen, A. G. J. & Larsen, A. V., 8 jun. 2020, (Accepteret/In press) Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation : Wirtschaftskommunikation und Mobilität.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

„Riberhus is“: om flødeisproduktionen på Andelsmejeriet Riberhus

Nielsen, M. K. L. & Jermiin Nielsen, K., 2013, Levende Viden. Just, F., Kirkedahl Nielsen, M., Lundtofte, A-S., Slyngborg, M. & Poulsen-Hansen, K. (red.). Liljebjerget, s. 62-71

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

„Morgen ist noch ein Tag …“ – Storytelling und Country-of-Origin in Werbefilmen für Geflügelfleisch

Pedersen, A. G. J. & Nielsen, M., 2019, Wergebeschichte(n) : Markenkommunikation zwischen Tradition und Innovation. Heinemann, S. (red.). Wiesbaden: Springer VS, Bind 32. s. 111-128 17 s. (Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation, Bind 32).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

„...tam tikra prasme visi tiriami dalykai tinka semiotikai“

Stjernfelt, F. & Katkuviene, J., maj 2020, 10 s. Vilnius : Vilnius University Press.

Publikation: AndetAndet bidragFormidling

”Vi tager mod al den hjælp, vi kan få”

Hanifa, A. L. B., Glæemose, A. O. & Laursen, B. S., 2018, s. 31-32. 2 s.

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

”Vi tager imod al den hjælp vi kan få” - kvalitativ evaluering af samtaler med tidligere intensiv patienter

Glæemose, A. O., Hanifa, A. L. B. & Laursen, B. S., 2018, Abstraktbog. Afslutningskonference: 'Patienten i Front - Forskning i Centrum': Et forskningsprogram med fokus på patient- og pårørendeinddragelse 2013-2018. Aalborg, 1 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingKonferenceabstrakt i proceedingForskning

”Vi skal passe på os selv - En diskursanalytisk undersøgelse af Sundhedsstyrelsens italesættelse af patienters selvmonitorering”

Kappelgaard, L. H., 1 sep. 2015, I : Akademisk Kvarter. 12, October, s. 154-169

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Åben adgang
Fil
1585 Downloads (Pure)