Abstrakt

Nærværende rapport udgør dokumentation af den første fase af forskningsprojektet ABS - Arkitektonisk kvalitet i fremtidens læringsrum på universitetet. Denne fase af forskningsprojektet betragtes som et pilotstudie, der dels skal kvalificere den metodiske og praktiske tilgang samt danne ramme for projektets videre forskning på baggrund af de foreløbige konklusioner,
der drages i dette studie.
Af ressourcemæssige årsager bygger dette pilotstudie på en begrænset mængde kvalitativ samt kvantitativ empiri og herigennem vidensdannelse omkring brug af læringsrum på universiteterne.
Således eftervises forskningsprojektets hypoteser om, at den fysiske kontekst er af betydning for læringssituationen i den pågældende fysiske kontekst, samt at der dermed er forskel på læringssituationen i de to fysiske kontekster, der danner genstand for empiri-indsamlingen i dette studie.
Dog har den fysiske kontekst ikke alene af betydning for læringssituationen, idet både den sociale kontekst, lovgivning og regler samt curriculum eksempelvis også er af stor betydning for brugen af den pågældende fysiske kontekst.
Pilotstudiets dataindsamling udgør dermed ikke tilstrækkeligt grundlag til at kunne angive entydige sammenhænge mellem den fysiske kontekst og
læringssituationen i den pågældende fysiske kontekst. Dog vil den anvendte metode kunne benyttes i videre forskning på baggrund af ovenstående foreløbige konklusioner, og hvor eksempelvis den sociale kontekst, lovgivning og regler samt curriculum holdes konstant, mens der undersøges forskellige
fysiske kontekster. Ligeledes danner dette pilotstudie baggrund for videre metodemæssig forskning, i forhold til at kunne udvide dataindsamlingen og dermed kvantificere de foreløbige konklusioner.

OriginalsprogDansk
ForlagInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
Antal sider41
ISBN (Elektronisk)1603-6204
StatusUdgivet - 1 feb. 2012
NavnA&D Files
Vol/bind56

Emneord

  • Adfærdsstudier
  • Læringsrum
  • Fysiske rammer
  • Indeklima
  • Evidensbaseret Design

Citationsformater