Anbefalinger fra arbejdsmarkedstaskforce vedr. sociologernes veje ud på arbejdsmarkedet. Intern rapport til sociologiuddannelsen

Publikation: Working paper/PreprintWorking paperRådgivning

Abstract

Formålet med den af studienævnet nedsatte taskforce har været følgende fire punkter: 1) for det første at skabe et alumnenetværk bestående af samtlige kandidater fra sociologiuddannelsen på Aalborg Universitet fra 2003 og fremefter., 2) at indsamle eksisterende viden om det nuværende arbejdsmarked for sociologer samt at afdække nye potentielle jobmuligheder for sociologer i Danmark, 3) baseret på spørgeskema og interviews med dimittender at indsamle viden om, hvordan de uddannede kandidater i sociologi har klaret sig på arbejdsmarkedet samt at identificere de barrierer, udfordringer og særlige styrker som dimittenderne møder eller oplever at have i relation til arbejdsmarkedet og 4) at gennemføre en registerbaseret analyse af de kandidater, der er uddannet fra sociologi med særligt henblik på at undersøge deres arbejdsmarkedsstatus i et længere perspektiv, end det der er tilgængeligt via dimittendundersøgelser samt statistikker fra Undervisningsministeriet.
I denne rapport er der identificeret 8 temaer, der samler op på de analyser, der er udført som en del af taskforcen. Til hvert tema har taskforcen formuleret en række anbefalinger til studienævnets kommende arbejde med at revidere studieordningen på såvel kandidat- som bacheloruddannelse. Dokumentet er primært baseret på opgave 3 og 4 af de ovenstående opgaver.
OriginalsprogDansk
Sider1
Antal sider17
StatusUdgivet - 14 jun. 2017

Emneord

  • Uddannelse
  • Employability
  • Kompetencer
  • Arbejdsmarkedet

Citationsformater