Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen

Anne Kathrine Frandsen, Inge Mette Kirkeby, Camilla Ryhl, Lars Schmidt Pedersen

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

Abstrakt

Til trods for skærpelser i tilgængelighedsbestemmelserne i bygningsregle-mentet kan ofte konstateres mangler i tilgængeligheden for personer med handicap i nyopført byggeri. Handicaporganisationerne har tit indsnævret år-sagen til dette til at være svigt fra især rådgivernes og de kommunale byg-gesagsbehandleres side. Derfor er det relevant i forbindelse med en løben-de udvikling af byggelovgivningen at undersøge, i hvilket omfang der sker ’tab’ af tilgængelighed i de enkelte processer i en byggeproces, samt hvad årsagen til dette eventuelle tab er.
Formålet med projektet ’Bygningsreglementets tilgængelighedsbestem-melser set i forhold til byggeprocessen’, der formidles i denne rapport, har været at belyse om:
– der er brug for en øget lovgivningsmæssig indsats for at højne tilgænge-ligheden af det opførte nybyggeri
– der er behov for mere information og viden blandt aktørerne i byggepro-cessen
– den manglende tilgængelighed i nybyggeri beror på uhensigtsmæssighe-der i informations-flowet i byggeprocessen
– der er brug for en holdningsændring hos alle parter i byggeprocessen, for at de eksisterende krav opfyldes.
Projektet forventes at afdække, om der er en problematik, som må videre dokumenteres.
For at kunne kvalificere beslutningen om hvor en fremtidig indsats for at øge nybyggeriets tilgængelighed skal lægges, er det blevet undersøgt i hvil-ket omfang, og hvor i byggeprocessen kravene til handicaptilgængelighed ikke opfyldes, samt hvorfor kravene ikke opfyldes i de enkelte faser i byggeprocessen. Undersøgelsen belyser derfor, hvordan man i de forskellige faser i en byggeproces inddrager tilgængelighedsbestemmelserne, og i hvilket omfang der er tilstrækkelig kendskab til dem hos de konkrete aktører i denne fase. Følgende faser er undersøgt:
– Idéudvikling/ kravspecifikation
– Ansøgning om byggetilladelse
– Byggesagsbehandling
– Projektering
– Udførelse
Det er almindelig antaget, at det især er mangelfuldt projektgrundlag fra rådgiverne i forhold til etablering af tilgængelighed, der har en negativ virk-ning på tilgængelighedsniveauet i nybyggeriet. Derfor er det i undersøgelsen blevet registreret, om gældende lovgivnings krav til tilgængelighed er efterlevet i ansøgningen om byggetilladelse, i byggesagsbehandlingen og i den opførte bygning i ti bygningseksempler. Derved har det været muligt at belyse kvaliteten af:
– Myndighedsprojektet (i ansøgningen om byggetilladelse) i for hold til op-fyldelse af tilgængelighedsbestemmelserne
– Byggesagsbehandlingen i forhold til at opfange eventuelle mangler ved projekteringsmaterialet.
– Udførelsen i forhold til opfyldelse af tilgængelighedsbestemmelser.
Projektet har taget udgangspunkt i Bygningsreglementets 2008 (BR 08, 2008) bestemmelser om tilgængelighed, herunder også SBi-anvisning 216 (Dela Stang, 2008) og SBi’s tjeklister om tilgængelighed (Tjeklister, 2008).


Efterfølgende er der gennemført interviews med de centrale aktører fra fem af de ti bygningseksempler:
– Bygherre
– Arkitektrådgiver
– Byggesagsbehandler
– Udførende
Her er det søgt at belyse, hvordan de forskellige aktører håndterer til-gængelighedskravene både generelt i deres virke og specifikt i de valgte bygningseksempler og på hvilken videnmæssig og holdningsmæssig bag-grund.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedHørsholm
ForlagSBI forlag
Antal sider81
ISBN (Elektronisk)978-87-563-1568-5
Rekvirerende organisationEnergistyrelsen
StatusUdgivet - 2 nov. 2012
NavnSBI
Nummer16
Vol/bind2012

Emneord

  • Bygningsreglementet
  • Tilgængelighed
  • Nybygggeri

Projekter

Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen

Ryhl, C., Frandsen, A. K., Pedersen, L. S. & Kirkeby, I. M.

01/05/201010/10/2011

Projekter: ProjektForskning

Presse/Medier

Personer med handikap får hus uden barrierer

Anne Kathrine Frandsen

12/12/2012

2 elementer af Mediedækning

Presse/medie

Handicappede holdes ude

Lars Schmidt Pedersen

04/12/2012

2 elementer af Mediedækning

Presse/medie

Handicappede svigtes ofte i nybyggeri

Anne Kathrine Frandsen

26/11/2012

1 element af Mediedækning

Presse/medie

Citationsformater