Coaching som redskab til at forbedre værkførernes og teamledernes sikkerhedskommunikation og dermed at mindske chancen for arbejdsulykker indenfor træindustrien

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

Abstrakt

PROBLEMSTILLING: Hvordan kan (små-) ulykker forebygges gennem fokus på værkførernes og teamledernes sikkerhedskommunikation overfor de produktionsansatte – for hvem, hvornår, og under hvilke betingelser?
METODE: Projektet er opbygget ud fra et kombineret casestudie- og quasi-eksperimentelt design med to virksomheder indenfor samme koncern. Virksomhed A’s med 125 produktionsansatte indgår som interventionsvirksomhed, mens virksomhed B med 115 produktionsansatte optræder som kontrolvirksomhed. I efteråret 2008 er der gennemført en førmåling af sikkerhedsniveauet i begge virksomheder ud fra både kvantitative (spørgeskemaer, audit og sikkerhedsrunderinger) og kvalitative metoder (interviews, observation og dokumentstudier). Dette følges op af en målrettet intervention i virksomhed A i 2009-2010, bl.a. rettet mod værkførerne og teamlederne (3+4 personer) i form af et ledelsesseminar og efterfølgende månedlig coaching. Coachingen vil dels være individuel og dels foregå i sikkerhedsgrupperne. Temaer tager udgangspunkt i resultaterne fra kortlægningen samt i projektets teoretiske udgangspunkt; David DeJoys prisbelønnede teori om integreret ulykkesforebyggelse suppleret med skandinavisk organisationsteori.
Projektet afsluttes med en eftermåling, hvor der benyttes de samme redskaber som i førmålingen.
OUTCOME: Angives som et sammensat mål bestående af 1) antal anmeldepligtige ulykker samt små-ulykker, herunder fravær som følge af ulykker, 2) de ansattes holdninger og viden i forhold til sikkerhed samt opfattelse af ledelsens prioritering af dette, 3) kvalitative og kvantitative indikatorer vedrørende værkførernes, teamledernes og sikkerhedsorganisations kommunikation og rolle i forhold til sikkerhed og 4) observationer af usikker adfærd samt fysisk arbejdsmiljø.
RESULTATER: Værkførerne og teamlederne er blevet mere motiverede for sikkerhedsarbejdet og er specifikt blevet mere fokuserede på sikkerhed i deres kommunikation over for de ansatte. Der er sat mange nye initiativer i gang, herunder møder i og på tværs af afdelingerne, faste sikkerhedsrunderinger mv.. Samtidig er værkførerne og teamlederne blevet bedre til at inddrage de ansattes synspunkter i sikkerhedsarbejdet og omsætte dem til konkret handlinger. Der er dog fortsat udfordringer i forhold til at forankre den positive udvikling. Her vil faktorer som værkførernes evner til at forankre forandringer samt de ansattes forandringsparathed påvirke projektets resultater.

Anvendelse af projektets resultater

Trods en massiv teknisk indsats igennem de sidste 15 år, anmeldes der fortsat årligt 50.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, herunder 5.000 alvorlige ulykker og ca. 50 dødsfald. Det er derfor centralt at udvikle nye metoder til forebyggelse arbejdsulykker. Disse metoder skal gøre værkførere mv. i stand til at bearbejde de ansattes holdninger og adfærd, være let anvendelige i en hektisk hverdag og samtidig tage højde for den organisatoriske kontekst, ulykkerne finder sted i. Coaching imødekommer disse krav og har samtidig vist sig som et anvendeligt videnskabeligt redskab i interventionsprojekter rettet mod virksomheder af forskellig størrelse og på tværs af brancher. Metoden kan desuden udbredes til andre forskningsområder. Samtidig er det nødvendigt at øge kendskabet til coaching som et videnskabeligt redskab.Forskningsmæssig kontekst

Projektet er en del af det samlede projekt Integreret Ulykkesforebyggelse. På tværs af brancher og virksomhedsstørrelse (IU-projektet). IU-projektet består af i alt 4 delprojekter og gennemføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning (projektansvarlige) og Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø. Begge institutioner har 10-15 års erfaring med forskning i forebyggelse af arbejdsulykker, herunder interventionsforskning.
Jeg er desuden indskrevet på Aalborg Universitet, Institut 2, Organisations- og Forvaltningsgruppen med lektor Heidi Salomonsen som hovedvejleder. Organisations- og forvaltningsgruppen beskæftiger sig med organisationsforandringer, evalueringer mv., og bidrager derfor til den organisationsteoretiske forankring af projektet.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato10 dec. 2009
Antal sider1
StatusUdgivet - 10 dec. 2009

Emneord

  • Coaching
  • Forebyggelse
  • Motivation

Citationsformater