Debat: Misforstå mig ret: SPROG Ukorrektheder i fremmedsprogselevernes sprogbrug skal naturligvis rettes, men det er ikke ligegyldigt, hvordan det foregår i sprogtilegnelsen

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - Avisartikel

Abstract

Et nyt sprog, det være sig fransk, russisk eller spansk, skal læres induktivt, ikke deduktivt. Som sproglærer er man fødselshjælper, dommer, dirigent, ekspert og lægmand. Det hjælper ikke at flage med grammatik og modersmål til enhver tid, hvis det ikke er det, det skal handle om, men det nye sprog. Der sker ingen tilegnelse af kommunikativ kompetence herved.
Det handler om at blive til i et nyt sprog, ikke blot om at kunne matche grammatiske kategorier. Det kommer der ikke megen samtale ud af. Eleverne skal selvfølgelig lære målsprogets normer, men spørgsmålet er hvordan. Det er efter min og mange progressive forskeres mening vigtigt ikke at rette fejl hele tiden, især når det tjener et tilegnelsesmæssigt formål. Eleverne skal lære at lære sprog. Modersmålet skal lulles i søvn, så et nyt sprog kan opstå.
Der står i læreplanen for spansk, at gymnasieelevernes kommunikative og interkulturelle bevidsthed skal øges, og deres evne til at forstå en fremmed verden skal udvikles gennem fremmedsproget. Det er, hvad sproghistorie handler om i det nye gymnasium, ikke etymologi. Eleverne skal gennem sprogfærdighed udvikle deres evne til at kommunikere.
Overdreven normfokus er ikke en undsigelse af en sproglig norms nødvendighed. "Overdreven" kunne i den sammenhæng undværes. Latin er overdreven normfokus. Det er ikke et sprog, der er til at kommu-nikere med, eller som øger elevernes kommunikative bevidsthed. Det er ikke et sprog, hvorigennem man kan forstå en fremmed, men uddød verden.
For at understrege, at jeg ikke til forveksling er nihilist, kommenterer jeg Frans Gregersens forslag om, at vi skriver, som vi taler: Det holder ikke.
En bornholmer og en fra Hirtshals ville da have to vidt forskellige skriftsprog, i værste fald ville dansk udmønte sig i fem millioner sprog. Når Lars Henriksens eksempel med "Han tog hans hat og gik hans vej" duer, er det fordi, vi godt ved, hvad vi siger til hinanden, selvom det er "forkert". Sprognormer ændrer sig over tid, lige meget, om vi kan lide det eller ej. Det er nemlig ikke sproget, der bestemmer.

OriginalsprogDansk
TidsskriftKristeligt Dagblad
Antal sider1
ISSN0904-6054
StatusUdgivet - 21 jun. 2005
Udgivet eksterntJa

Citationsformater