Abstrakt

Rapporten tager udgangspunkt i en undren over, hvorfor Nordjylland har et digitaliseringsefterslæb i forhold til resten af landet. Her er antagelsen, at inkrementel strukturel digital udvikling uden et yderligere radikalt tiltag næppe bringer regionen i den digitale førertrøje. Derfor spørger vi, om vi kan ændre forudsætningerne for digitaliseringen i regionen på yderligere og anden vis end ved trinvise strukturelle forbedringer? Kan vi gøre noget andet, end alle andre gør? Kan vi tænke på en anderledes og smartere måde?

Dernæst redegøres for digitaliseringsudfordringen anno 2018. Nordjyske (og andre) virksomheder skal i dag ikke kun i stigende grad digitalisere interne processer i virksomhederne og eksterne processer mellem virksomheder og forbruger. I dag er det i lige så høj grad produktet, der digitaliseres, og derved udfordres virksomheder direkte på kerneforretningen. Digitaliseringen af produktet koblet med den eksponentielle udvikling af digitale teknologier og dermed den generelle digitalisering af virksomheder gør, at udviklingen truer med, at overhale modne virksomheder, som udelukkende fokuserer på, at anvende digitale teknologier til interne og eksterne processer. Et eksempel på denne udvikling er, at eksempelvis computerkraft er 1000 gange bedre til samme omkostning, som den var for 10 år siden; og at den om 10 år forventeligt vil være 1000 gange bedre endnu – altså en price-performance udvikling på en faktor million over 20 år.

Disruptive digitale teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, big-data og internet of things drives alle af denne udvikling, hvorfor vi må forvente, at disruptive teknologier vil have en tilsvarende eksponentiel udvikling i price-performance. Når produkter er digitaliset og drives i markedet af disruptive digitale teknologier, så kan produkternes price-performance også vokse eksponentielt. Denne enorme udviklingskraft gør, at erfaringer fra andre domæner end det digitale i meget ringe omfang kan anvendes til at forstå digitale muligheder og udfordringer. Det, at erfaringen i virksomheder devalueres på grund af den digitale udvikling, udfordrer naturligvis forestillingskraften i forhold til digitale forretningsmuligheder på en helt anden måde end i ikke digitale domæner, der udvikles tilnærmelsesvist lineært. Derfor præsenterer vi konceptet om digital forestillingskraft, som en energi, der i virksomheder kan anvendes til at drage nytte af digitale forretningsmuligheder, der følger af den eksponentielle digitale udvikling af disruptive teknologier. Integreret digitalisering i virksomheder af interne processer, eksterne processer og produkter, er en forudsætning herfor.

For at indkredse og belyse konceptet om digital forestillingskraft, har vi drøftet fænomenet med primært bestyrelsesformænd og sekundært direktører fra det nordjyske erhvervsliv. Her har udgangspunktet været den hypotese, at enhver organisation er ultimativt begrænset af sin topledelses (digitale) forestillingskraft. Gennem drøftelserne står det klart, at modne nordjyske virksomheder (it-virksomheder undtaget) i væsentlig grad kan vinde ved, at kultivere den regionale digitale forestillingskraft i og på tværs af virksomheder – specielt på bestyrelsesniveau, hvor digitale spidskompetencer særligt synes fraværende. Derfor er hovedkonklusionen også, at sætte digital forestillingskraft på dagsorden i regionen, da det kan bidrage væsentligt til, at bringe Nordjylland i den digitale førertrøje. Spørgsmålet er så; hvordan?

Her anbefales det, at der arbejdes konkret med digital forestillingskraft i regionale virksomhedsnetværk i samarbejde med andre relevante aktører. En forudsætning for en effektiv kultivering af digital forestillingskraft er, at konceptet om digital forestillingskraft videreudvikles teoretisk og metodisk med medfølgende værktøjer, der gør det praktisk håndgribeligt for modne nordjyske virksomheder.
OriginalsprogDansk
ForlagAalborg Universitet
Antal sider26
Rekvirerende organisationDet Nordjyske Virksomhedspanel
StatusUdgivet - nov. 2018

Bibliografisk note

Rapporten er rekvireret af Nordjysk Virksomhedspanel

Emneord

  • Digital forestillingskraft
  • Disruption
  • Eksponentielle teknologier

Citationsformater