Resumé

Rapporten tager udgangspunkt i en undren over, hvorfor Nordjylland har et digitaliseringsefterslæb i forhold til resten af landet. Her er antagelsen, at inkrementel strukturel digital udvikling uden et yderligere radikalt tiltag næppe bringer regionen i den digitale førertrøje. Derfor spørger vi, om vi kan ændre forudsætningerne for digitaliseringen i regionen på yderligere og anden vis end ved trinvise strukturelle forbedringer? Kan vi gøre noget andet, end alle andre gør? Kan vi tænke på en anderledes og smartere måde?

Dernæst redegøres for digitaliseringsudfordringen anno 2018. Nordjyske (og andre) virksomheder skal i dag ikke kun i stigende grad digitalisere interne processer i virksomhederne og eksterne processer mellem virksomheder og forbruger. I dag er det i lige så høj grad produktet, der digitaliseres, og derved udfordres virksomheder direkte på kerneforretningen. Digitaliseringen af produktet koblet med den eksponentielle udvikling af digitale teknologier og dermed den generelle digitalisering af virksomheder gør, at udviklingen truer med, at overhale modne virksomheder, som udelukkende fokuserer på, at anvende digitale teknologier til interne og eksterne processer. Et eksempel på denne udvikling er, at eksempelvis computerkraft er 1000 gange bedre til samme omkostning, som den var for 10 år siden; og at den om 10 år forventeligt vil være 1000 gange bedre endnu – altså en price-performance udvikling på en faktor million over 20 år.

Disruptive digitale teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, big-data og internet of things drives alle af denne udvikling, hvorfor vi må forvente, at disruptive teknologier vil have en tilsvarende eksponentiel udvikling i price-performance. Når produkter er digitaliset og drives i markedet af disruptive digitale teknologier, så kan produkternes price-performance også vokse eksponentielt. Denne enorme udviklingskraft gør, at erfaringer fra andre domæner end det digitale i meget ringe omfang kan anvendes til at forstå digitale muligheder og udfordringer. Det, at erfaringen i virksomheder devalueres på grund af den digitale udvikling, udfordrer naturligvis forestillingskraften i forhold til digitale forretningsmuligheder på en helt anden måde end i ikke digitale domæner, der udvikles tilnærmelsesvist lineært. Derfor præsenterer vi konceptet om digital forestillingskraft, som en energi, der i virksomheder kan anvendes til at drage nytte af digitale forretningsmuligheder, der følger af den eksponentielle digitale udvikling af disruptive teknologier. Integreret digitalisering i virksomheder af interne processer, eksterne processer og produkter, er en forudsætning herfor.

For at indkredse og belyse konceptet om digital forestillingskraft, har vi drøftet fænomenet med primært bestyrelsesformænd og sekundært direktører fra det nordjyske erhvervsliv. Her har udgangspunktet været den hypotese, at enhver organisation er ultimativt begrænset af sin topledelses (digitale) forestillingskraft. Gennem drøftelserne står det klart, at modne nordjyske virksomheder (it-virksomheder undtaget) i væsentlig grad kan vinde ved, at kultivere den regionale digitale forestillingskraft i og på tværs af virksomheder – specielt på bestyrelsesniveau, hvor digitale spidskompetencer særligt synes fraværende. Derfor er hovedkonklusionen også, at sætte digital forestillingskraft på dagsorden i regionen, da det kan bidrage væsentligt til, at bringe Nordjylland i den digitale førertrøje. Spørgsmålet er så; hvordan?

Her anbefales det, at der arbejdes konkret med digital forestillingskraft i regionale virksomhedsnetværk i samarbejde med andre relevante aktører. En forudsætning for en effektiv kultivering af digital forestillingskraft er, at konceptet om digital forestillingskraft videreudvikles teoretisk og metodisk med medfølgende værktøjer, der gør det praktisk håndgribeligt for modne nordjyske virksomheder.
OriginalsprogDansk
ForlagAalborg Universitet
Antal sider26
Rekvirerende organisationDet Nordjyske Virksomhedspanel
StatusUdgivet - nov. 2018

Bibliografisk note

Rapporten er rekvireret af Nordjysk Virksomhedspanel

Emneord

  • Digital forestillingskraft
  • Disruption
  • Eksponentielle teknologier

Citer dette

@book{ddab8813c9aa42e4b5148c30a3027af4,
title = "Digital Forestillingskraft",
abstract = "Rapporten tager udgangspunkt i en undren over, hvorfor Nordjylland har et digitaliseringseftersl{\ae}b i forhold til resten af landet. Her er antagelsen, at inkrementel strukturel digital udvikling uden et yderligere radikalt tiltag n{\ae}ppe bringer regionen i den digitale f{\o}rertr{\o}je. Derfor sp{\o}rger vi, om vi kan {\ae}ndre foruds{\ae}tningerne for digitaliseringen i regionen p{\aa} yderligere og anden vis end ved trinvise strukturelle forbedringer? Kan vi g{\o}re noget andet, end alle andre g{\o}r? Kan vi t{\ae}nke p{\aa} en anderledes og smartere m{\aa}de?Dern{\ae}st redeg{\o}res for digitaliseringsudfordringen anno 2018. Nordjyske (og andre) virksomheder skal i dag ikke kun i stigende grad digitalisere interne processer i virksomhederne og eksterne processer mellem virksomheder og forbruger. I dag er det i lige s{\aa} h{\o}j grad produktet, der digitaliseres, og derved udfordres virksomheder direkte p{\aa} kerneforretningen. Digitaliseringen af produktet koblet med den eksponentielle udvikling af digitale teknologier og dermed den generelle digitalisering af virksomheder g{\o}r, at udviklingen truer med, at overhale modne virksomheder, som udelukkende fokuserer p{\aa}, at anvende digitale teknologier til interne og eksterne processer. Et eksempel p{\aa} denne udvikling er, at eksempelvis computerkraft er 1000 gange bedre til samme omkostning, som den var for 10 {\aa}r siden; og at den om 10 {\aa}r forventeligt vil v{\ae}re 1000 gange bedre endnu – alts{\aa} en price-performance udvikling p{\aa} en faktor million over 20 {\aa}r.Disruptive digitale teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, big-data og internet of things drives alle af denne udvikling, hvorfor vi m{\aa} forvente, at disruptive teknologier vil have en tilsvarende eksponentiel udvikling i price-performance. N{\aa}r produkter er digitaliset og drives i markedet af disruptive digitale teknologier, s{\aa} kan produkternes price-performance ogs{\aa} vokse eksponentielt. Denne enorme udviklingskraft g{\o}r, at erfaringer fra andre dom{\ae}ner end det digitale i meget ringe omfang kan anvendes til at forst{\aa} digitale muligheder og udfordringer. Det, at erfaringen i virksomheder devalueres p{\aa} grund af den digitale udvikling, udfordrer naturligvis forestillingskraften i forhold til digitale forretningsmuligheder p{\aa} en helt anden m{\aa}de end i ikke digitale dom{\ae}ner, der udvikles tiln{\ae}rmelsesvist line{\ae}rt. Derfor pr{\ae}senterer vi konceptet om digital forestillingskraft, som en energi, der i virksomheder kan anvendes til at drage nytte af digitale forretningsmuligheder, der f{\o}lger af den eksponentielle digitale udvikling af disruptive teknologier. Integreret digitalisering i virksomheder af interne processer, eksterne processer og produkter, er en foruds{\ae}tning herfor.For at indkredse og belyse konceptet om digital forestillingskraft, har vi dr{\o}ftet f{\ae}nomenet med prim{\ae}rt bestyrelsesform{\ae}nd og sekund{\ae}rt direkt{\o}rer fra det nordjyske erhvervsliv. Her har udgangspunktet v{\ae}ret den hypotese, at enhver organisation er ultimativt begr{\ae}nset af sin topledelses (digitale) forestillingskraft. Gennem dr{\o}ftelserne st{\aa}r det klart, at modne nordjyske virksomheder (it-virksomheder undtaget) i v{\ae}sentlig grad kan vinde ved, at kultivere den regionale digitale forestillingskraft i og p{\aa} tv{\ae}rs af virksomheder – specielt p{\aa} bestyrelsesniveau, hvor digitale spidskompetencer s{\ae}rligt synes frav{\ae}rende. Derfor er hovedkonklusionen ogs{\aa}, at s{\ae}tte digital forestillingskraft p{\aa} dagsorden i regionen, da det kan bidrage v{\ae}sentligt til, at bringe Nordjylland i den digitale f{\o}rertr{\o}je. Sp{\o}rgsm{\aa}let er s{\aa}; hvordan?Her anbefales det, at der arbejdes konkret med digital forestillingskraft i regionale virksomhedsnetv{\ae}rk i samarbejde med andre relevante akt{\o}rer. En foruds{\ae}tning for en effektiv kultivering af digital forestillingskraft er, at konceptet om digital forestillingskraft videreudvikles teoretisk og metodisk med medf{\o}lgende v{\ae}rkt{\o}jer, der g{\o}r det praktisk h{\aa}ndgribeligt for modne nordjyske virksomheder.",
keywords = "Digital forestillingskraft, Disruption, Eksponentielle teknologier",
author = "Rosenstand, {Claus Andreas Foss} and Reimer Ivang",
note = "Rapporten er rekvireret af Nordjysk Virksomhedspanel",
year = "2018",
month = "11",
language = "Dansk",
publisher = "Aalborg Universitet",

}

Digital Forestillingskraft. / Rosenstand, Claus Andreas Foss; Ivang, Reimer.

Aalborg Universitet, 2018. 26 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

TY - RPRT

T1 - Digital Forestillingskraft

AU - Rosenstand, Claus Andreas Foss

AU - Ivang, Reimer

N1 - Rapporten er rekvireret af Nordjysk Virksomhedspanel

PY - 2018/11

Y1 - 2018/11

N2 - Rapporten tager udgangspunkt i en undren over, hvorfor Nordjylland har et digitaliseringsefterslæb i forhold til resten af landet. Her er antagelsen, at inkrementel strukturel digital udvikling uden et yderligere radikalt tiltag næppe bringer regionen i den digitale førertrøje. Derfor spørger vi, om vi kan ændre forudsætningerne for digitaliseringen i regionen på yderligere og anden vis end ved trinvise strukturelle forbedringer? Kan vi gøre noget andet, end alle andre gør? Kan vi tænke på en anderledes og smartere måde?Dernæst redegøres for digitaliseringsudfordringen anno 2018. Nordjyske (og andre) virksomheder skal i dag ikke kun i stigende grad digitalisere interne processer i virksomhederne og eksterne processer mellem virksomheder og forbruger. I dag er det i lige så høj grad produktet, der digitaliseres, og derved udfordres virksomheder direkte på kerneforretningen. Digitaliseringen af produktet koblet med den eksponentielle udvikling af digitale teknologier og dermed den generelle digitalisering af virksomheder gør, at udviklingen truer med, at overhale modne virksomheder, som udelukkende fokuserer på, at anvende digitale teknologier til interne og eksterne processer. Et eksempel på denne udvikling er, at eksempelvis computerkraft er 1000 gange bedre til samme omkostning, som den var for 10 år siden; og at den om 10 år forventeligt vil være 1000 gange bedre endnu – altså en price-performance udvikling på en faktor million over 20 år.Disruptive digitale teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, big-data og internet of things drives alle af denne udvikling, hvorfor vi må forvente, at disruptive teknologier vil have en tilsvarende eksponentiel udvikling i price-performance. Når produkter er digitaliset og drives i markedet af disruptive digitale teknologier, så kan produkternes price-performance også vokse eksponentielt. Denne enorme udviklingskraft gør, at erfaringer fra andre domæner end det digitale i meget ringe omfang kan anvendes til at forstå digitale muligheder og udfordringer. Det, at erfaringen i virksomheder devalueres på grund af den digitale udvikling, udfordrer naturligvis forestillingskraften i forhold til digitale forretningsmuligheder på en helt anden måde end i ikke digitale domæner, der udvikles tilnærmelsesvist lineært. Derfor præsenterer vi konceptet om digital forestillingskraft, som en energi, der i virksomheder kan anvendes til at drage nytte af digitale forretningsmuligheder, der følger af den eksponentielle digitale udvikling af disruptive teknologier. Integreret digitalisering i virksomheder af interne processer, eksterne processer og produkter, er en forudsætning herfor.For at indkredse og belyse konceptet om digital forestillingskraft, har vi drøftet fænomenet med primært bestyrelsesformænd og sekundært direktører fra det nordjyske erhvervsliv. Her har udgangspunktet været den hypotese, at enhver organisation er ultimativt begrænset af sin topledelses (digitale) forestillingskraft. Gennem drøftelserne står det klart, at modne nordjyske virksomheder (it-virksomheder undtaget) i væsentlig grad kan vinde ved, at kultivere den regionale digitale forestillingskraft i og på tværs af virksomheder – specielt på bestyrelsesniveau, hvor digitale spidskompetencer særligt synes fraværende. Derfor er hovedkonklusionen også, at sætte digital forestillingskraft på dagsorden i regionen, da det kan bidrage væsentligt til, at bringe Nordjylland i den digitale førertrøje. Spørgsmålet er så; hvordan?Her anbefales det, at der arbejdes konkret med digital forestillingskraft i regionale virksomhedsnetværk i samarbejde med andre relevante aktører. En forudsætning for en effektiv kultivering af digital forestillingskraft er, at konceptet om digital forestillingskraft videreudvikles teoretisk og metodisk med medfølgende værktøjer, der gør det praktisk håndgribeligt for modne nordjyske virksomheder.

AB - Rapporten tager udgangspunkt i en undren over, hvorfor Nordjylland har et digitaliseringsefterslæb i forhold til resten af landet. Her er antagelsen, at inkrementel strukturel digital udvikling uden et yderligere radikalt tiltag næppe bringer regionen i den digitale førertrøje. Derfor spørger vi, om vi kan ændre forudsætningerne for digitaliseringen i regionen på yderligere og anden vis end ved trinvise strukturelle forbedringer? Kan vi gøre noget andet, end alle andre gør? Kan vi tænke på en anderledes og smartere måde?Dernæst redegøres for digitaliseringsudfordringen anno 2018. Nordjyske (og andre) virksomheder skal i dag ikke kun i stigende grad digitalisere interne processer i virksomhederne og eksterne processer mellem virksomheder og forbruger. I dag er det i lige så høj grad produktet, der digitaliseres, og derved udfordres virksomheder direkte på kerneforretningen. Digitaliseringen af produktet koblet med den eksponentielle udvikling af digitale teknologier og dermed den generelle digitalisering af virksomheder gør, at udviklingen truer med, at overhale modne virksomheder, som udelukkende fokuserer på, at anvende digitale teknologier til interne og eksterne processer. Et eksempel på denne udvikling er, at eksempelvis computerkraft er 1000 gange bedre til samme omkostning, som den var for 10 år siden; og at den om 10 år forventeligt vil være 1000 gange bedre endnu – altså en price-performance udvikling på en faktor million over 20 år.Disruptive digitale teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, big-data og internet of things drives alle af denne udvikling, hvorfor vi må forvente, at disruptive teknologier vil have en tilsvarende eksponentiel udvikling i price-performance. Når produkter er digitaliset og drives i markedet af disruptive digitale teknologier, så kan produkternes price-performance også vokse eksponentielt. Denne enorme udviklingskraft gør, at erfaringer fra andre domæner end det digitale i meget ringe omfang kan anvendes til at forstå digitale muligheder og udfordringer. Det, at erfaringen i virksomheder devalueres på grund af den digitale udvikling, udfordrer naturligvis forestillingskraften i forhold til digitale forretningsmuligheder på en helt anden måde end i ikke digitale domæner, der udvikles tilnærmelsesvist lineært. Derfor præsenterer vi konceptet om digital forestillingskraft, som en energi, der i virksomheder kan anvendes til at drage nytte af digitale forretningsmuligheder, der følger af den eksponentielle digitale udvikling af disruptive teknologier. Integreret digitalisering i virksomheder af interne processer, eksterne processer og produkter, er en forudsætning herfor.For at indkredse og belyse konceptet om digital forestillingskraft, har vi drøftet fænomenet med primært bestyrelsesformænd og sekundært direktører fra det nordjyske erhvervsliv. Her har udgangspunktet været den hypotese, at enhver organisation er ultimativt begrænset af sin topledelses (digitale) forestillingskraft. Gennem drøftelserne står det klart, at modne nordjyske virksomheder (it-virksomheder undtaget) i væsentlig grad kan vinde ved, at kultivere den regionale digitale forestillingskraft i og på tværs af virksomheder – specielt på bestyrelsesniveau, hvor digitale spidskompetencer særligt synes fraværende. Derfor er hovedkonklusionen også, at sætte digital forestillingskraft på dagsorden i regionen, da det kan bidrage væsentligt til, at bringe Nordjylland i den digitale førertrøje. Spørgsmålet er så; hvordan?Her anbefales det, at der arbejdes konkret med digital forestillingskraft i regionale virksomhedsnetværk i samarbejde med andre relevante aktører. En forudsætning for en effektiv kultivering af digital forestillingskraft er, at konceptet om digital forestillingskraft videreudvikles teoretisk og metodisk med medfølgende værktøjer, der gør det praktisk håndgribeligt for modne nordjyske virksomheder.

KW - Digital forestillingskraft

KW - Disruption

KW - Eksponentielle teknologier

M3 - Rapport

BT - Digital Forestillingskraft

PB - Aalborg Universitet

ER -

Rosenstand CAF, Ivang R. Digital Forestillingskraft. Aalborg Universitet, 2018. 26 s.