Abstrakt

En landingsforpligtelse af kvoteregulerede fiskearter i den Europæiske Unions fælles fiskeripolitik inkluderer en undtagelser for arter hvor der er videnskabelig dokumentation for høj overlevelsesrate. Dette projekt har undersøgt discardoverlevelse hos rødspætter fra toggergarn og snurrevod, samt discardoverlevelse hos torsk fra toggergarn. Derudover har projektet undersøgt omfanget af skader og refleksmangler som fiskene pådrages under selve fangstprocessen, og i løbet af den efterfølgende opbevaringsperiode hvor fiskenes overlevelse observeres. Disse resultater er blevet brugt til at bestemme Reflex Action Mortality Predictor (RAMP) (Davis and Ottmar, 2006; Davis, 2007, 2010) og Catch-damage-index (CDI) (Esaiassen et al., 2013) for de indfangede fisk. Til opbevaring og observering af discardoverlevelse har projektet udviklet sammenklappelige, transportable hyttefade. De enkelte forsøg er blevet gennemført i samarbejde med kommercielle fiskere fra henholdsvis Korsør Havn, Sletten Havn og Langø Havn. De indfangede fisk er blevet undersøgt for refleksmangler ombord på fartøjerne og transporteret til land i kar med iltet havvand. På kajen er fiskene blevet undersøgt for skader, hvorefter de er blevet overført til hyttefade i havnen, til observation af discardoverlevelse i 4-11 dage. Ved afslutningen af observeringsperioden er de overlevende fisk igen blevet undersøgt for skader og refleksmangler. Disse resultater er blevet brugt til at bestemme om fiskene er blevet påvirket i løbet af opbevaringsperioden. Den estimerede discardoverlevelse var 100% for rødspætter fra toggergarn, 87% for rødspætter for snurrevod, og 89% for torsk fra toggergarn. Næsten alle fiskene havde inden refleksmangler og de primære skader var afskrabninger, finne flåning, og netmærker. På grund af den høje overlevelse var det ikke muligt at korrelere specifikke skader og refleksmangler med dødelighed. Resultaterne indikerede også at rødspætterne ikke blev påvirket i løbet af opbevaringsperioden, i modsætning til torsk som pådragende sig forskellige skader. Resultaterne og konklusionen af dette projekt har allerede bidraget til en undtagelse af rødspætter fisket med garn fra EU’s landingsforpligtelsen i Østersøen.
OriginalsprogDansk
Antal sider5
StatusUdgivet - 2019

Citationsformater