Electrocardiogram Characteristics and Their Association With Psychotropic Drugs Among Patients With Schizophrenia

Christoffer Polcwiartek, Kristian Kragholm, Steen M Hansen, Brett D Atwater, Daniel J Friedman, Carlo A Barcella, Claus Graff, Jonas B Nielsen, Adrian Pietersen, Jimmi Nielsen, Peter Søgaard, Christian Torp-Pedersen, Svend E Jensen

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

3 Citationer (Scopus)

Søgeresultater