Energivision for Aalborg Kommune 2050

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

2916 Downloads (Pure)

Abstrakt

I denne Energivision for Aalborg Kommune har Energiplanlægningsgruppen på Aalborg Universitet undersøgt, hvordan CO2-udslippet kan reduceres, og hvordan kommunen kan overgå til 100% vedvarende energi i 2050. I perioden frem mod år 2050 skal en række initiativer mht. virkemidler og nye tekniske anlæg sættes i værk for at sikre, at målene for kommunen kan opnås.

Energiforbruget i Aalborg Kommune frem mod år 2050 er kendetegnet ved massive el- og varmebesparelser og brændselsbesparelser i industrien set i forhold til udgangspunktet i år 2007. Varmeforbruget er reduceret med i gennemsnit 44%, bygninger i nærheden af fjernvarmenettet er omlagt til fjernvarme, bygninger i naturgasforsynede områder er omlagt til fjernvarme og endelig er hovedparten af de eksisterende fjernvarmenet i kommunen sammenkoblede med henblik på bedst muligt at udnytte geotermisk varme og varme fra et højeffektivt biomassefyret kraftvarmeværk. To fjernvarmenet i yderkanten af kommunen bibeholdes som separate net, men omlægges til varmepumper, hvorved der frigøres biomasse til andre formål og hvorved indreguleringen af vindmøllestrøm kan understøttes effektivt. Alle opvarmede bygninger udenfor fjernvarmeområder omlægges også til varmepumper. Dette gælder olie-, naturgas- og elopvarmede bygninger, samt huse opvarmede vha. biobrændsler, idet den begrænsede tilstedeværende biomasseressource øremærkes til transport, industri og kraftvarmeformål. Gennem bygningsisolering samt anvendelse af højisolerede fjernvarmerør sænkes fremløbstemperaturen i fjernvarmen til 65°C (årsgennemsnit), hvorved virkningsgraden i produktionsanlæggene kan forbedres.

Af industriens brændselsforbrug er 8% omlagt til fjernvarme, og 33% af det resterende brændselsforbrug er reduceret gennem energibesparelser og resten omlagt til el- samt biomasse. Der er forudsat en svag stigning for transportbehovet frem mod 2050, som antages dækket af biobrændstof, brint, el og kollektiv transport. Specielt for elbiler gælder, at det specifikke energiforbrug er faldet med en faktor tre gennem mere effektive teknologier set i forhold til konventionelle biler baseret på forbrændingsmotorer. Der introduceres nye elforbrug til kollektive og individuelle varmepumper, til brændselssubstitution i industrien, til transport, til produktion af brint til transport samt til produktion af biogas.

De samlede årlige omkostninger bliver i størrelsesordenen 16.000 kr pro persona, hvoraf hovedomkostningen ligger i investeringer. De 16.000 kr. er bestemt ud fra en befolkning på 200.000 indbyggere og omfatter alle de anførte omkostninger til energi herunder brændsel, investeringer samt drift og vedligeholdelse forbundet med privat, offentligt og erhvervsmæssigt el- og varmeforbrug. Omkostningerne ved at anvende de modellerede transportformer (f.eks. elbiler, biomassedrevne lastbiler, forbedret baneinfrastuktur og letbaner) frem for eksisterende teknologier er også omfattet heraf. For transportmidlerne er der altså tale om den ekstra omkostning ved at anvende energirigtige løsninger. At hovedparten af omkostningen flyttes fra brændsler, der vil skulle importeres, og til investeringer samt drift og vedligeholdelse betyder, at flere penge holdes i Danmark og i Aalborg i Kommune.

Samlet set er der lavere omkostninger ved Energivisionen for 2050 og det samlede primærenergiforbrug reduceres med over 50%.
Bidragets oversatte titelEnergivion for Aalborg Municipality 2050
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAalborg
ForlagInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet
Antal sider28
ISBN (Trykt)978-87-91830-38-9
StatusUdgivet - apr. 2010

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Energivision for Aalborg Kommune 2050'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater