Five potentials of critical realism in management and organization studies

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

14 Citationer (Scopus)
436 Downloads (Pure)

Søgeresultater