Fortabt i det nuværende øjeblik: Et Aktionsforskningsstudie af Medarbejderinddragelse i Forandringsprocesser i den offentlige sektor

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

235 Downloads (Pure)

Abstrakt

Siden 1980’erne er en grundlæggende ideologisk opfattelse af, hvordan offentlig velfærd skal ledes og udføres blevet implementeret i Danmark gennem reformer og nye ledelsessystemer. Formålet med reformpolitikken er at videreudvikle en demokratisk styret offentlig sektor med fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund med fokus på effektivitet, kvalitet og dokumentation.
I 2007 gennemførte regeringen implementeringen af Strukturreformen, også kaldet Kommunal-reformen, med sammenlægningsprocesser mellem amter og kommuner. Kvalitetsreformen fra august 2007: ’Bedre velfærd og større arbejdsglæde’ anviser, hvordan arbejdet med den ideologiske ændring af den offentlige sektor skal implementeres og at afbureaukratisering skal tage udgangspunkt i medarbejdernes erfaringer med, hvilke procedurer og krav der er en hæmsko i dagligdagen, altså gennem medarbejderinddragelse. I 2013 blev Kommunalreformen efterfulgt af en skolereform.
Denne Ph.D. afhandling omhandler en undersøgelse af medarbejdernes subjektive fortællinger om deres oplevelser af medarbejderinddragelse i forandringsprocessen.
Formålet med undersøgelsen er på den ene side at få empirisk indsigt i medarbejdernes oplevelser - bevidste som ubevidste - og på den anden side, at skabe viden, der kan bidrage til empowerment af medarbejderne.
Medarbejdernes oplevelse af medarbejderinddragelse undersøges ud fra den paradoksale situation, at Kvalitetsreformen, 2007, fremhæver betydningen af at inddrage medarbejdernes viden og erfaringer for at kunne sikre høj kvalitet i den offentlige service, samtidig med at kommunerne gives en bunden opgave med at reducere de offentlige udgifter og effektivisere, hvilket ikke nødvendigvis indebærer hensyn til medarbejdernes erfaringer og oplevelser af situationen.
Afhandlingen viser, at selv om der udtrykkes positive intentioner om inddragelse både hos medarbejdere og ledere, så opstår der et relationelt kommunikativt problem mellem ledelse og medarbejdere meget tidligt i forløbet med forandringsprocessen. Problemstillingen viser, at ledelse og medarbejdere ikke har en fælles intentionel og emotionel forståelse af de problemstillinger, som forandringsprocessen åbner for. Den manglende fælles forståelse af den psykiske realitet åbner for alvorlige problemstillinger blandt medarbejderne, hvor tavshed over for ledelsen er det mest prægnante udtryk. Fraværet af afstemt opmærksomhed til medarbejdernes behov skaber uro og frustration, med oplevelse af at være fortabte i de konkrete udfordringer her-og-nu. Oplevelsen af medarbejderinddragelse handler ikke kun om at få tilstrækkelig information om forandringsprocessen, men også om følelsesmæssige dynamiske processer, som det er vanskeligt at sætte ord på og som deltagerne ikke oplever bliver hjulpet frem. Manglen på kommunikation om forandringsprocessens realiteter betyder, at medarbejderne ikke oplever at blive inddraget i forandringsprocesserne i deres organisationer, selv om kvalitetsreformen fremhæver vigtigheden af at inddrage medarbejdernes viden.
Forskningen har afsæt i den psykodynamiske organisationspsykologi, hvor gensidighed mellem medarbejdere og ledelse er det relationelle fundament for dialogiske processer i organisationer. Forskningen er gennemført som et aktionsforskningsstudie med dialogkonferencer og analysen er gennemført med baggrund i en hermeneutisk, semiotisk analyse.
OriginalsprogDansk
ForlagAalborg Universitetsforlag
Antal sider197
ISBN (Elektronisk)978-87-7112-984-7
StatusUdgivet - 2019
NavnAalborg Universitet. Det Humanistiske Fakultet. Ph.D.-Serien
ISSN2246-123X

Bibliografisk note

Ph.d. vejleder:
Lektor Søren Willert, Aalborg Universitet, Danmark

Ph.d. bi-vejleder:
Lektor Åse Høgsbro Lading, Roskilde Universitet, Danmark

Emneord

  • Medarbejderinddragelse
  • Aktionsforskning
  • Tavistock-traditionen
  • Psykodynamisk Organisationspsykologi
  • Kritisk realisme

Citationsformater