Fragility and configurational heat capacity of calcium aluminosilicate glass-forming liquids

Tobias Kjær Bechgaard, John C. Mauro, Mathieu Bauchy, Yuanzheng Yue, Lisa A. Lamberson, Lars Rosgaard Jensen, Morten Mattrup Smedskjær

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

20 Citationer (Scopus)
Filter
Afsluttet

Søgeresultater