Genetic potential for exopolysaccharide synthesis in activated sludge bacteria uncovered by genome-resolved metagenomics

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

11 Citationer (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Søgeresultater