Herbicider i terrestriske vådområder: Herbiciders forekomst, mængde, spredningsveje og effekter i moser i udvalgte jyske ådale

Rasmus Ejrnæs, Annette Baattrup-Pedersen, Tenna Riis, Morten Lauge Pedersen, Carl Christian Hoffmann, Brian Kronvang, Ole Johansen

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Abstrakt

Vådområder er truet natur beskyttet af flere EU-direktiver. Vi har i dette projekt undersøgt om herbicider er en trussel mod deres tilstand. Vi undersøgte herbicideksponering på 11 ådalsstrækninger fordelt på 7 ådale og fandt herbicider alle steder. Koncentrationen af herbicider i grundvand og vandløb var lav. Vi fandt til gengæld herbicidrester i alle nedbørmålinger ihøje koncentrationer. Vi fandt glyphosat og bentazon i et markdræn. Belastningen per arealenhed var størst for drænvand, efterfulgt af regnvand og med grundvand og vandløbsvand som ubetydelig kilde. Eksponering fra drænvandvurderes at være potentielt skadelig, mens effekten af herbicider i regnvandet er ukendt.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagMiljøministeriet, Miljøstyrelsen
Antal sider124
ISBN (Elektronisk)978-87-93178-09-0
StatusUdgivet - 2014
NavnBekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen
Nummer154
ISSN1395-5403

Bibliografisk note

Projektet ”Herbicider i terrestriske vådområder ” har været finansieret af Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning. Projektet er udført i 2011 - 2012 ved Aarhus Universitet, Det Nationale Center for Miljø og Energi og Institut for Bioscience i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Emneord

  • Terrestriske økosystemer
  • Vådområder
  • Herbisider

Citationsformater