Forundersøgelse af grundlag og muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra Power-to-X i Region Hovedstaden

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

166 Downloads (Pure)

Abstract

I denne rapport præsenteres en forundersøgelse af mulighederne for at integrere overskudsvarme fra Power-to-X (PtX) anlæg i fjernvarmeforsyningerne i Region Hovedstaden med fokus på PtX-anlæg, som producerer metanol baseret på CO2-punktkilder.
Formålet med forundersøgelsen er at belyse potentialer og muligheder for partnerskaber; hvordan PtX kan integreres i planlægningen af varmeforsyningen i Region Hovedstaden, så overskudsvarmen herfra kan udnyttes i samspil med varmepumper og fjernvarme. Målet med projektet er at bidrage med vigtig viden og læring til den fremtidige tværgående strategiske energiplanlægning, der kan understøtte relevante medarbejdere i aktivt at arbejde med en bredere sektorintegration inden for energiområdet.
Analysen forholder sig ikke til, om de enkelte PtX-projekter vil være rentable, men alene til den potentielle effekt ift. udnyttelse af overskudsvarmen i den lokale fjernvarmeproduktion. Analysen fokuserer alene på metanol som slutprodukt fra PtX, da Region Hovedstaden generelt er et elforbrugsdomineret område. Grundet det store elforbrug til PtX-anlæg, vil disse anlæg i højere grad give mening i elproduktionsdominerede områder, hvor el fra vindmøller og solceller overstiger det traditionelle elforbrug. Fremadrettet kan det dog forventes, at CO2-punktkilder vil være en begrænset ressource, og CO2-punktkilder er relevante for anlæg, der skal producere metanol. Herved kan udnyttelsen af CO2-punktkilder til metanolproduktion blive relevant i regionen. Desuden kan metanol yderlige omdannes til flybrændstof, der udgør et stort behov i regionen.
Analyserne viser, at der er mulige placeringer for PtX-anlæg til produktion af metanol baseret på CO2-punktkilder i Region Hovedstaden. Der identificeres syv mulige placeringer i Region Hovedstaden, som er undersøgt nærmere. Disse syv placeringer er baseret på CO2-punktkilder, som hovedsageligt er el- og varmeproduktionsanlæg baseret på afbrænding af biomasse samt affaldsforbrændingsanlæg. Tre af placeringerne er inden for Storkøbenhavnsområdet; Amager (Amagerværket og ARC), Avedøre (Avedøreværket) og Glostrup (Vestforbrænding), og fire af placeringerne er i de nordlige dele af regionen; Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Hørsholm (Norfors – Usserødværket). Flere af disse placeringer er dog forbundet med begrænset tilgængeligt areal, og PtX-anlæg vil afhængigt af kapacitet optage et betydeligt areal. Det er således usikkert, om der vil kunne findes fysisk plads til de fulde teoretiske kapaciteter ved alle disse placeringer, da det bl.a. afhænger af, om eksisterende erhvervsbygninger i området kan inddrages hertil og hvilke andre planer, der er for områderne. Ligeledes er de nuværende forventninger til arealforbruget til PtX-anlæg forbundet med betydelig usikkerhed, og det vil derfor kræve en konkret vurdering af hver placering at estimere, hvor stort et PtX-anlæg, der kan indpasses lokalt.
Baseret på fjernvarmeselskabernes forventninger til udviklingen af lokale fjernvarmeanlæg frem mod 2030 og nationale energisystemscenarier for Danmark, er der etableret modeller for udnyttelse af overskudsvarme lokalt i fjernvarmesystemerne. Det fremgår, at udnyttelsen af overskudsvarme fra disse anlæg vil kunne reducere brugen af biomasse, ledningsgas og el til produktion af fjernvarme i regionen. Analyserne viser, at ift. det teoretisk mulige for nuværende CO2-punktkilder, vil omkring 25% i 2030 kunne udnyttes lokalt i fjernvarmesystemerne, og i 2045 vil 15-24% kunne udnyttes. Dette skyldes især, at der fremadrettet forventes en reduktion i CO2-punktkilder i fjernvarmesystemerne i Region Hovedstaden, samt at lokale restriktioner i fjernvarmenet og sæsonvariationer i fjernvarmebehov gør, at ikke al overskudsvarmen kan udnyttes lokalt. Det vurderes dog, at yderligere investeringer i varmelagring og udbygning af transmissionskapacitet i fjernvarmenettet kan øge potentialet for udnyttelse af overskudsvarmen.
OriginalsprogDansk
Antal sider36
StatusUdgivet - 19 apr. 2024

Citationsformater