Hvad påvirker valg af behandling hos patienter med total anterior cruciate ligament ruptur?

Line Lindberg*, Samantha Charmaine Bengtsen, Mette Dahl Klausen, Ida Dalsgaard Holland, Kasper Bøgh, Carsten Møller Mølgaard, Kristian Damgaard Lyng

*Kontaktforfatter

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

Formål
Dette studie havde til formål at undersøge, hvordan ni udvalgte variabler influererede patienters præferencer for valg af behandling efter en total ruptur af det forreste korsbånd.

Metode
Studiet var en kvalitativ, semistruktureret interviewundersøgelse. Baseret på litteraturen blev der udvalgt en række variabler til at udvikle et choice-set, som dannnede grundlaget for interviewguiden. Tematisk analyse blev anvendt til at afdække temaer fra interviewene.

Resultater
Otte interviews blev gennemført med fire mænd og fire kvinder [range: 18-42 år], som enten havde valgt operativ eller ikke-operativ behandling. Undersøgelsen resulterede i syv temaer, der påvirkede patienternes behandlingsvalg; “Hvad kan jeg vinde på den lange bane?“, “Identitet“, “Forforståelse“, “Risikovillighed“, “Hvordan vil det påvirke min dagligdag?“, “Smerte” og “Genoptræning“. Informanterne koblede deres identitet op på fysisk aktivitet. Derfor påvirkede prognosen om at vende tilbage til fysisk aktivitet i høj grad patienternes behandlingsvalg. Informanterne stillede højere krav til niveauet af fysisk aktivitet, de ville kunne vende tilbage til, når de valgte operativ behandling. Andre faktorer såsom “risiko for infektion og blodpropper“, “smerteniveau” og “midlertidig indvirkning på dagligdagen” påvirkede i mindre grad patienternes behandlingsvalg.

Konklusion
At vende tilbage til fysisk aktivitet fremhæves som det vigtigste aspekt, da det havde betydning for patienternes identitetsfølelse. Informanterne var mindre påvirket af deres smerter, skadens indflydelse på dagligdagen og risiko for operation, når de valgte behandling. Desuden påvirkes informanternes beslutningstagen i varierende grad af deres overbevisning om, hvilken behandling der er den rette for dem. Denne overbevisning synes påvirket af både venners og families forventninger samt af vejledning fra sundhedspersonale.

OriginalsprogDansk
TidsskriftDansk Sportsmedicin
ISSN1397-4211
StatusUdgivet - 2 okt. 2023

Emneord

  • ACL
  • ACL injury
  • Discrete choice experiment

Citationsformater