Hvem skal eje de kystnære havvindmøller? Et casestudie af Vind & Velfærd projektet

Louise Krog Jensen, Karl Sperling

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

474 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport undersøger græsrodsorganisationers mulighed for at byde ind ved udbud af kystnære havvindmøller i Danmark, under de nuværende rammebetingelser på området. Der tages udgangs-punkt i en undersøgelse af dette, gennem et case-studie af græsrodsorganisationen Wind Peoples for-søg på at byde ind med et folkeligt projekt ved det danske udbud af 350 MW kystnære havvindmøller. Der er udført en række dybdegående interviews med Wind Peoples medarbejdere for at kunne lave en dybdegående analyse af deres ageren og oplevelser af at bevæge sig ind på markedet for de kystnære havvindmøller. Rapporten konkluderer, at det under de nuværende rammebestemmelser ikke er muligt for græsrodsorganisationer at byde ind med folkelige projekter i forbindelse med udbud af kystnære hav-vindmøller i Danmark. Der er derfor behov for, at der sker en tilpasning af rammebetingelserne. Dette er dog ikke i sig selv nok til at åbne op for, at græsrods-organisationerne kan komme ind på markedet, da undersøgelsen viser, at de etablerede aktører på markedet ligeledes har en stor indflydelse på, hvem der får lov til at komme ind på markedet. Resultatet af rapporten er en række anbefalinger til de danske politikere og Energistyrelsen rettet mod tiltag, som kan være med til at sikre en bredere konkurrence ved fremtidige udbud af havvindmøller i Danmark. Anbefalingerne går bl.a. på, at der, med henblik på udarbejdelsen af udbudsbetingelser i forbindelse med udbud, undersøges, hvordan de forskellige ak-tørgrupper organisatorisk er opbygget for dermed at kunne udarbejde passende prækvalifikationskrav. Endvidere er der udarbejdet en række anbefalinger til græsrodsorganisationer, som ønsker at byde ind ved fremtidige udbud i Danmark. Her går anbefalin-gerne bl.a. på, at græsrodsorganisationerne skal aktivere deres faglige professionelle netværk til at trække i tråde og komme i kontakt med relevante personer og aktører, i forbindelse med organiserin-gen af et bud eller projekt.
OriginalsprogDansk
ForlagInstitut for Planlægning, Aalborg Universitet
Antal sider108
ISBN (Elektronisk)978-87-91404-79-5
StatusUdgivet - 1 feb. 2016

Bibliografisk note

Kan græsrodsorganisationer vinde udbuddet af kystnære havvindmøller?
Nej! Ifølge denne rapport er det - under de nuværende rammebestemmelser - ikke muligt for græsrodsorganisationer at byde ind med folkelige projekter i forbindelse med udbud af kystnære havvindmøller i Danmark.
Rapporten anbefaler derfor, at græsrodsorganisationerne gør brug af deres faglige netværk for at få kontakt med relevante personer og aktører, i forbindelse med organiseringen af et bud eller projekt. Desuden foreslår rapporten, at der ændres i de nuværende i rammebestemmelser.

Udgivet: 2016

Emneord

  • Udbud
  • Græsrodsorganisationer
  • Rammebestemmelser

Citationsformater