Hvorfor er næsten nul-energi bygninger det rigtige valg? Erfaringer, forventninger samt fordele ved at bo i lavenergiboliger

Kirsten Engelund Thomsen, Kim B. Wittchen, Ove Mørck, Ole Balslev, Miriam Sanchez Mayoral Gutierrez, Mikkel Jungshoved

Publikation: AndetAndet bidragFormidling

Abstrakt

Den eksisterende bygningsmasse i EU er gammel og har et højt energiforbrug. De seneste undersøgelser viser, at EU’s bygninger er ansvarlige for ca. 40% af det samlede energiforbrug og 36% af EU's CO₂-udledninger. I øjeblikket er ca. 35% af EU's bygninger over 50 år gamle, og næsten 75% af bygningerne bruger for meget energi [1]. Byggesektoren er udpeget som den sektor, der i videst omfang vil kunne bidrage til at nå EU's klima- og energimål 20/20/20 inden 2020 [2]. På langt sigt vil bygninger ved at øge energieffektiviteten og med en stigende brug af vedvarende energikilder også kunne bidrage væsentligt til 2050-målene om et 100% fossilfrit samfund.

Udover den intensive indsats ift. energirenoveringen af eksisterende bygninger koncentrerer EU sig også om gennemførelse af den fortsatte stramning af energibestemmelser for alle nye bygninger. Desuden indebærer EU Direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), at alle nye bygninger ved udgangen af 2020 er næsten nul-energi bygninger. I Danmark svarer det til Lavenergiklasse – defineret i det dansk bygningsreglement. Fra og med udgangen af 2018 skal alle nye offentlige bygninger i EU være næsten nul-energi.

Lavenergiklasse er bygninger med et meget lavt energiforbrug. Den begrænsede mængde energi, som disse bygninger bruger, kommer blandt andet fra vedvarende energikilder. Eksisterende energibesparelsesteknologier kombineret med vedvarende energikilder er tilstrækkelige til at nå Lavenergiklasse-målet. Byggeomkostningerne for Lavenergiklasse forventes at blive reduceret i fremtiden som reaktion på større og mere modne markeder for lavenergibyggeri.

EU-projektet CoNZEBs (2017-2019) sigter mod at fremme lavenergibyggeri ved at undersøge muligheden for reduktion af byggeomkostninger og ved at adressere nogle beboeres skepsis overfor det at bo i lavenergibyggeri. Projektets fokus ligger på etageboliger. Samarbejde mellem forskningspartnere og nationale boligselskaber er resulteret i forskellige sæt af teknologiløsninger til reduktion af byggeomkostningerne og har afdækket nuværende og fremtidige brugeres holdning til at bo i lavenergiboliger.

Denne brochure er baseret på en undersøgelse af beboernes erfaringer og forventninger vedrørende lavenergiboliger, som blev afsluttet i 2018 i de deltagende lande i CoNZEBs projektet (Tyskland, Italien, Danmark og Slovenien). Brochuren er beregnet til potentielle brugere, til dem der allerede bor i lavenergi-etageboliger og til boligselskaberne, som kan bruge brochuren til at overbevise deres lejere om det lave energiforbrug og andre fordele ved at bo i sådanne bygninger. Formålet med brochuren er også at bidrage til den offentlige accept af vigtigheden af at reducere energiforbruget i bygninger generelt.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2019
UdgivelsesstedLjubljana, Slovenia
UdgiverGradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
Udgave1
Antal sider20
StatusUdgivet - 2019

Emneord

  • Lavenergiboliger
  • næsten nul-energi
  • Billiggørelse
  • CoNZEBs
  • NZEB

Citationsformater