Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam

Publikation: Working paper/PreprintWorking paperForskning

693 Downloads (Pure)

Abstract

Gennem de sidste 10-15 år har emnet it i skolen været genstand for megen debat i mediebilledet generelt og blandt landets politikere og interesseorganisationer. Folkeskolens digitale tilstand er blevet skitseret set fra elevernes, lærernes og ledernes perspektiver gennem årene, og et af de tilbagevendende emner, på tværs af rapporter nationalt og internationalt, er lærernes digitale parathed og lærernes digitale kompetencer eller mangel på samme. Eksempelvis viste KMD analyse i rapporten ”Folkeskolens digitale tilstand – udfordringer og muligheder” fra 2012, at der var stor spredning i lærernes erfaringer med digitale læremidler og brugen af it generelt. Helt konkret var det over halvdelen af de adspurgte lærere, som nogle gange havde brug for praksisnær vejledning i forhold til tekniske (62%) og didaktiske (53%) aspekter omkring it. Den overordnede konklusion fra rapporten peger på, ”at der kan være behov for at arbejde mere systematisk med videndeling og sparring om brug af it og digitale læremidler lærerne imellem”. En tidligere rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2009 konkluderede ligeledes, at ”der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling og i, at skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt lærerne”. Den sidste rapport, som skal nævnes i denne sammenhæng, er ”Særlige ressourcepersoner i folkeskolen”, der ligeledes udledte, at der i høj grad er lokale traditioner for samarbejde og videndeling, og at der er uklarhed i forhold til procedurer for brug af vejledere på skolerne. Kort fortalt peger alle tre rapporter på, at der kan arbejdes mere systematisk med videndeling blandt lærerne, særligt i forhold til it og fag – pædagogisk og didaktisk. Det er netop dette, projektet ”Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam” er et konkret bud på. Som et alternativ til de traditionelle teknik-orienterede kurser udenfor skolens rammer afprøvede Favrskov kommune en lokal netværksorienteret tilgang til kompetenceudvikling med særlig fokus på fag og it. Projektperioden løb fra 1/6 2012 til 1/9/2013, og i dette kommunale it-faglige netværk mødtes lærere på tværs af skoler i Favrskov kommune til seminarer og netværksmøder. Denne rapport præsenterer tovholdernes og netværksdeltagernes erfaringer fra projekt, som peger på potentialer og udfordringer ved denne form for kompetenceudvikling. Målet med rapporten er netop at dele erfaringerne fra dette projekt, set fra deltagernes perspektiv, altså hvordan tovholderne og netværksdeltagerne oplevede de forskellige it-faglige netværk. På den baggrund er det ligeledes et mål med denne rapport, at andre kan drage nytte af erfaringerne fra dette projekt, og starte lignende projekter op i deres kommuner.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAalborg
Udgivere-Learning Lab – Center for User-Driven Innovation, Learning
Antal sider21
StatusUdgivet - nov. 2013
Navne-Learning Lab Publication Series. Center for Userdriven Innovation, Learning and Design
Nummer29
ISSN1901-2705

Emneord

  • netværkskolen
  • kompetenceudvikling
  • it i skolen
  • billedkunst
  • SFO
  • engelsk
  • netværk
  • ressourcepersoner

Citationsformater