Innovationsaktiviteter/–planer og finanskrisens effekter i Nordjyske virksomheder 2010-2012

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationForskning

Abstract

Innovation er en vigtig del af erhvervsudviklingen og således også interessant for en måling af den nordjyske udvikling. Derfor måles innovationsaktiviteter i nordjyske virksomheder en gang om året. Resultaterne fra denne undersøgelse af innovationsaktiviteterne i nordjyske virksomheder viser, at 44 % af virksomhederne har haft innovationsaktiviteter inden for det seneste år. Det svarer til ni-veauet fra 2010 (43 %). Det er 49 % af virksomhederne, som har planer om innovationsaktivitet i 2012. I målingen for et år siden var det 44 % af virksomhederne, som også havde planer om at være innovative fremover.
Mulighederne for at gennemføre innovation er især betinget af kvalificeret personale og viden om markedets udvikling.
I tillæg til spørgsmål om innovation stilles lejlighedsvist enkelte supplerende spørgsmål om aktuelle emner. I efteråret 2009 blev der stillet sådanne supplerende spørgsmål om finanskrisens påvirkning af virksomhederne. I forbindelse med at finanskrisen version.II har holdt sit indtog er de omtalte spørgsmål gentaget. Finanskrisen har været mærkbar for ca. halvdelen af virksomhederne. Især har den ytret sig ved at virksomhederne har reduceret arbejdsstyrken og udskudt investeringer. I forhold til tilsvarende, tidligere måling er der færre som angiver, at de er mærket af krisen. Det kan skyldes, at nogle af tilpasningsprocesserne allerede er gennemført.
Nærværende notat uddyber og samler op på resultaterne især vdr. innovationsaktivitet, men også hvad virksomhederne har meldt om virkningerne af finanskrisen.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato14 maj 2012
StatusUdgivet - 14 maj 2012

Citationsformater