INTEGRERET ULYKKESFOREBYGGELSE: Ulykkesforebyggelse inden for træindustrien baseret på DeJoys integrerede problemløsningstilgang og den reviderede realistiske evalueringsmodel. Flerleddet ph.d.-afhandling bedømt ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

305 Downloads (Pure)

Abstrakt

På trods af et markant højnet teknisk forebyggelsesniveau over de sidste 30 år og et stort fokus på forebyggelse af arbejdsulykker gennem de sidste 15 år rammes op imod 100.000 danskere hvert år af en arbejdsulykke. Heraf gennemsnitligt 51 dødsfald og 5.260 alvorlige ulykker, der fører til amputationer, knoglebrud, eller skader på flere legemsdele. Arbejdsulykker kan derfor fortsat karakteriseres som et af Danmarks væsentligste arbejdsmiljøproblemer. Med en årlig ulykkesincidens på 219-363 pr. 10.000 ansatte har træ- og møbelindustrien siden 2001 været blandt de ti farligste brancher i Danmark.
Den adfærds- og den kulturbaserede tilgang til ulykkesforebyggelse har hver især vist sig at være de mest effektive til at forebygge arbejdsulykker. Der er dog hidtil ikke fundet en fyldestgørende måde at kombinere disse to tilgange, ligesom effekten af at anvende en sådan kombineret tilgang ikke er blevet evalueret. DeJoy har udviklet en teoretisk tilgang kaldet integreret ulykkesforebyggelse baseret på en adfærdsbaseret problemløsningsproces og en organisatorisk kulturforandringsproces. De to processer kører parallelt og involverer både lederne og de ansatte.
Afhandlingen er baseret på en syntese mellem en revideret udgave af henholdsvis DeJoys integrerede problemløsningstilgang til ulykkesforebyggelse og realistisk evaluering og repræsenterer en helt ny tilgang til, hvordan interventioner med fokus på holdnings- og adfærdsændringer kan gennemføres og evalueres. Afhandlingen har tre formål: 1) at operationalisere og applicere DeJoys problemløsningstilgang til ulykkesforebyggelse på en stor, dansk trævirksomhed, 2) at evaluere disse interventioner ved brug af Pedersen et. al.s reviderede realistiske evalueringsmodel, og 3) at videreudvikle DeJoys teori om integreret ulykkesforebyggelse og den realistiske evalueringsmodel. Afhandlingens problemstilling er:
”Hvordan kan den integrerede problemløsningstilgang benyttes til at hæve sikkerhedsniveauet og skabe ejerskab til sikkerhedsarbejdet på alle niveauer i en stor, dansk trævirksomhed? Hvilke potentialer og barrierer kan identificeres i processen?”
Afhandlingen omhandler to store trævirksomheder med henholdsvis 170 og 150 ansatte: Virksomhed A (intervention) og B (sammenligningsvirksomhed). Virksomhed A og B hører under samme koncern, har samme størrelse, strukturelle opbygning, tilsvarende produktionsgange og bruger de samme sikkerhedssystemer. Forud for projektet havde begge virksomheder et højt niveau af teknisk sikkerhed, men blev karakteriseret som reaktive i deres tilgang til forebyggelse overfor de ansatte. Antallet af arbejdsulykker/ 1.000.000 arbejdstimer var på Virksomhed A 15 og på Virksomhed B 5. Dette er lavere end branchegennemsnittet (24,7), men højere end koncernens mål på området (7).
OriginalsprogDansk
Antal sider325
StatusUdgivet - 4 jan. 2013

Emneord

  • Arbejdsulykker
  • Ledelse
  • Medarbejderinvolvering
  • Intervention
  • Realistisk evaluering
  • Arbejdsmiljø
  • Træindustri

Citationsformater