It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen

Hanne Voldborg, Elsebeth Korsgaard Sorensen, Kristine M. Jensen De Lopez, Rune Hagel Skaarup Jensen

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

2275 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende rapport er den afsluttende rapport for forskningsprojektet ididakt, som forløb i perioden 2013-2016. Forskningsprojektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning med satsmidler udmøntet i 2012 i en pulje specielt dedikeret til undersøgelse af it-baserede læringsformer/pædagogik og redskaber rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov. Projektet er forankret i forskningsenheden, D4Learning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, i en konsortieløsning med tre deltagende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning. Puljens overordnede formål var at støtte konkrete projekter på skoler, som tager afsæt i udvikling af nye digitale læringsformer og pædagogik, samt anvendelse af it-baserede redskaber til at styrke inklusion og undervisningsdifferentiering.

Forskningsprojektet ididakt undersøger, udvikler og afprøver digitale læringsressourcer, der kan bidrage til øget faglig og social inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolens almindelige undervisning.

Rapporten giver et overordnet billede af ididakts undersøgelser og resultater. Den redegør for forskningsprojektets forskningsdesign, forskningsmetode, dataindsamling, forskningsproces og forskningsresultater. Rapporten illustrerer og dokumenterer i særdeleshed projektets kvalificerende tilgang, hvor der arbejdes i en autentisk skole- og undervisningskontekst med hele almindelige klasser, almindelige lærere med den for skolen tilgængelige state-of-the-art teknologi.

Udarbejdet juni 2016 af

Ph.D-studerende Hanne Voldborg Andersen, Aalborg Universitet
• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt
• Lærer og it-vejleder i folkeskolen

Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aalborg Universitet
• Projektleder for forskningsprojektet, ididakt
• Leder af forskningsgruppen, D4Learning, Inst. for Læring og Filosofi

Professor Kristine Jensen de López, Aalborg Universitet
• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt
• Leder af Børnesprogsklinikken, Aalborg Universitet

Forskningsassistent Rune Hagel Skaarup Jensen, Aalborg Universitet
• Forskningsassistent i forskningsprojektet, ididakt

Ekstern evaluator/reviewer af ididakt
• Professor Knut Steiner Engelsen, Høgskolen Stord/Haugesund, NorgeEksterne bidragydere
Tre firmaer ydede i projektperioden teknologibistand til projektet ved at stille redskaber til rådighed og bidrage med vejledning og sparring. Det drejer som om:
• LærIt, som hostede projektets forskningsblog, hvor deltagende lærere kommunikerede, reflekterede og videndelte om deres interventioner i klasserummet.
• ComfortAudio, som stillede høreteknologier til rådighed for deltagende klasser og rådgav lærerne i anvendelse af disse.
• MobilizeMe, som stillede digitale strukturerings- og samarbejdsredskaber til rådighed for deltagende elever og bidrog med projektstøtte i form af vejledning og sparring.
Derudover har projektet været supporteret af eksperter, som har bibragt særlig viden om feltet til deltagerne undervejs: Jenny Bohr (inklusionskonsulent med fokus på mennesker med ADHD); Kristian Andreasen (spiludvikler og direktør i firmaet Kanda; udvikler af læringsspillet Runerod); Rune Gråbæk (pædagogisk konsulent, Ringsted kommune) samt Henrik Grum (pædagogisk leder, CSV Sydfyn; tidligere medarbejder på projektet).

Projektledelsen og projektmedarbejderne vil derudover gerne rette en stor tak til de involverede lærere og børn på skolerne i henholdsvis Favrskov, Horsens og Herning kommuner. Uden deres indsats og bidrag, ville vi ikke have kunnet gennemføre forskningsprojektet.


Aalborg Universitet, juni 2016
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAalborg
ForlagAalborg Universitetsforlag
Udgave1
Antal sider194
ISBN (Trykt)978-87-7112-632-7
ISBN (Elektronisk)978-87-7112-631-0
StatusUdgivet - 2017

Citationsformater