It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

921 Downloads (Pure)

Resumé

Nærværende rapport er den afsluttende rapport for forskningsprojektet ididakt, som forløb i perioden 2013-2016. Forskningsprojektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning med satsmidler udmøntet i 2012 i en pulje specielt dedikeret til undersøgelse af it-baserede læringsformer/pædagogik og redskaber rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov. Projektet er forankret i forskningsenheden, D4Learning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, i en konsortieløsning med tre deltagende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning. Puljens overordnede formål var at støtte konkrete projekter på skoler, som tager afsæt i udvikling af nye digitale læringsformer og pædagogik, samt anvendelse af it-baserede redskaber til at styrke inklusion og undervisningsdifferentiering.

Forskningsprojektet ididakt undersøger, udvikler og afprøver digitale læringsressourcer, der kan bidrage til øget faglig og social inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolens almindelige undervisning.

Rapporten giver et overordnet billede af ididakts undersøgelser og resultater. Den redegør for forskningsprojektets forskningsdesign, forskningsmetode, dataindsamling, forskningsproces og forskningsresultater. Rapporten illustrerer og dokumenterer i særdeleshed projektets kvalificerende tilgang, hvor der arbejdes i en autentisk skole- og undervisningskontekst med hele almindelige klasser, almindelige lærere med den for skolen tilgængelige state-of-the-art teknologi.

Udarbejdet juni 2016 af

Ph.D-studerende Hanne Voldborg Andersen, Aalborg Universitet
• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt
• Lærer og it-vejleder i folkeskolen

Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aalborg Universitet
• Projektleder for forskningsprojektet, ididakt
• Leder af forskningsgruppen, D4Learning, Inst. for Læring og Filosofi

Professor Kristine Jensen de López, Aalborg Universitet
• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt
• Leder af Børnesprogsklinikken, Aalborg Universitet

Forskningsassistent Rune Hagel Skaarup Jensen, Aalborg Universitet
• Forskningsassistent i forskningsprojektet, ididakt

Ekstern evaluator/reviewer af ididakt
• Professor Knut Steiner Engelsen, Høgskolen Stord/Haugesund, NorgeEksterne bidragydere
Tre firmaer ydede i projektperioden teknologibistand til projektet ved at stille redskaber til rådighed og bidrage med vejledning og sparring. Det drejer som om:
• LærIt, som hostede projektets forskningsblog, hvor deltagende lærere kommunikerede, reflekterede og videndelte om deres interventioner i klasserummet.
• ComfortAudio, som stillede høreteknologier til rådighed for deltagende klasser og rådgav lærerne i anvendelse af disse.
• MobilizeMe, som stillede digitale strukturerings- og samarbejdsredskaber til rådighed for deltagende elever og bidrog med projektstøtte i form af vejledning og sparring.
Derudover har projektet været supporteret af eksperter, som har bibragt særlig viden om feltet til deltagerne undervejs: Jenny Bohr (inklusionskonsulent med fokus på mennesker med ADHD); Kristian Andreasen (spiludvikler og direktør i firmaet Kanda; udvikler af læringsspillet Runerod); Rune Gråbæk (pædagogisk konsulent, Ringsted kommune) samt Henrik Grum (pædagogisk leder, CSV Sydfyn; tidligere medarbejder på projektet).

Projektledelsen og projektmedarbejderne vil derudover gerne rette en stor tak til de involverede lærere og børn på skolerne i henholdsvis Favrskov, Horsens og Herning kommuner. Uden deres indsats og bidrag, ville vi ikke have kunnet gennemføre forskningsprojektet.


Aalborg Universitet, juni 2016
OriginalsprogDansk
Udgivelses stedAalborg
ForlagAalborg Universitetsforlag
Udgave1
Antal sider194
ISBN (Trykt)978-87-7112-632-7
ISBN (Elektronisk)978-87-7112-631-0
StatusUdgivet - 2017

Citer dette

@book{efae66af9ff04d62aa6d67ce8d285338,
title = "It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opm{\ae}rksomhedsproblemer i folkeskolen",
abstract = "N{\ae}rv{\ae}rende rapport er den afsluttende rapport for forskningsprojektet ididakt, som forl{\o}b i perioden 2013-2016. Forskningsprojektet er finansieret af Ministeriet for B{\o}rn og Undervisning med satsmidler udm{\o}ntet i 2012 i en pulje specielt dedikeret til unders{\o}gelse af it-baserede l{\ae}ringsformer/p{\ae}dagogik og redskaber rettet mod fagligt svage elever og elever med s{\ae}rlige behov. Projektet er forankret i forskningsenheden, D4Learning, Institut for L{\ae}ring og Filosofi, Aalborg Universitet, i en konsortiel{\o}sning med tre deltagende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning. Puljens overordnede form{\aa}l var at st{\o}tte konkrete projekter p{\aa} skoler, som tager afs{\ae}t i udvikling af nye digitale l{\ae}ringsformer og p{\ae}dagogik, samt anvendelse af it-baserede redskaber til at styrke inklusion og undervisningsdifferentiering.Forskningsprojektet ididakt unders{\o}ger, udvikler og afpr{\o}ver digitale l{\ae}ringsressourcer, der kan bidrage til {\o}get faglig og social inklusion af elever med udviklings- og opm{\ae}rksomhedsproblemer i folkeskolens almindelige undervisning.Rapporten giver et overordnet billede af ididakts unders{\o}gelser og resultater. Den redeg{\o}r for forskningsprojektets forskningsdesign, forskningsmetode, dataindsamling, forskningsproces og forskningsresultater. Rapporten illustrerer og dokumenterer i s{\ae}rdeleshed projektets kvalificerende tilgang, hvor der arbejdes i en autentisk skole- og undervisningskontekst med hele almindelige klasser, almindelige l{\ae}rere med den for skolen tilg{\ae}ngelige state-of-the-art teknologi.Udarbejdet juni 2016 af Ph.D-studerende Hanne Voldborg Andersen, Aalborg Universitet• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt• L{\ae}rer og it-vejleder i folkeskolenProfessor Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aalborg Universitet• Projektleder for forskningsprojektet, ididakt• Leder af forskningsgruppen, D4Learning, Inst. for L{\ae}ring og FilosofiProfessor Kristine Jensen de L{\'o}pez, Aalborg Universitet• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt• Leder af B{\o}rnesprogsklinikken, Aalborg UniversitetForskningsassistent Rune Hagel Skaarup Jensen, Aalborg Universitet• Forskningsassistent i forskningsprojektet, ididaktEkstern evaluator/reviewer af ididakt• Professor Knut Steiner Engelsen, H{\o}gskolen Stord/Haugesund, NorgeEksterne bidragydereTre firmaer ydede i projektperioden teknologibistand til projektet ved at stille redskaber til r{\aa}dighed og bidrage med vejledning og sparring. Det drejer som om:• L{\ae}rIt, som hostede projektets forskningsblog, hvor deltagende l{\ae}rere kommunikerede, reflekterede og videndelte om deres interventioner i klasserummet.• ComfortAudio, som stillede h{\o}reteknologier til r{\aa}dighed for deltagende klasser og r{\aa}dgav l{\ae}rerne i anvendelse af disse.• MobilizeMe, som stillede digitale strukturerings- og samarbejdsredskaber til r{\aa}dighed for deltagende elever og bidrog med projektst{\o}tte i form af vejledning og sparring.Derudover har projektet v{\ae}ret supporteret af eksperter, som har bibragt s{\ae}rlig viden om feltet til deltagerne undervejs: Jenny Bohr (inklusionskonsulent med fokus p{\aa} mennesker med ADHD); Kristian Andreasen (spiludvikler og direkt{\o}r i firmaet Kanda; udvikler af l{\ae}ringsspillet Runerod); Rune Gr{\aa}b{\ae}k (p{\ae}dagogisk konsulent, Ringsted kommune) samt Henrik Grum (p{\ae}dagogisk leder, CSV Sydfyn; tidligere medarbejder p{\aa} projektet).Projektledelsen og projektmedarbejderne vil derudover gerne rette en stor tak til de involverede l{\ae}rere og b{\o}rn p{\aa} skolerne i henholdsvis Favrskov, Horsens og Herning kommuner. Uden deres indsats og bidrag, ville vi ikke have kunnet gennemf{\o}re forskningsprojektet.Aalborg Universitet, juni 2016",
keywords = "Inclusion in mainstream schools, digital technology , children with developmental and attention difficulties",
author = "Hanne Voldborg and Sorensen, {Elsebeth Korsgaard} and {De Lopez}, {Kristine M. Jensen} and Jensen, {Rune Hagel Skaarup}",
year = "2017",
language = "Dansk",
isbn = "978-87-7112-632-7",
publisher = "Aalborg Universitetsforlag",
edition = "1",

}

It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen. / Voldborg, Hanne; Sorensen, Elsebeth Korsgaard; De Lopez, Kristine M. Jensen; Jensen, Rune Hagel Skaarup.

1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag, 2017. 194 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

TY - RPRT

T1 - It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen

AU - Voldborg, Hanne

AU - Sorensen, Elsebeth Korsgaard

AU - De Lopez, Kristine M. Jensen

AU - Jensen, Rune Hagel Skaarup

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Nærværende rapport er den afsluttende rapport for forskningsprojektet ididakt, som forløb i perioden 2013-2016. Forskningsprojektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning med satsmidler udmøntet i 2012 i en pulje specielt dedikeret til undersøgelse af it-baserede læringsformer/pædagogik og redskaber rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov. Projektet er forankret i forskningsenheden, D4Learning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, i en konsortieløsning med tre deltagende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning. Puljens overordnede formål var at støtte konkrete projekter på skoler, som tager afsæt i udvikling af nye digitale læringsformer og pædagogik, samt anvendelse af it-baserede redskaber til at styrke inklusion og undervisningsdifferentiering.Forskningsprojektet ididakt undersøger, udvikler og afprøver digitale læringsressourcer, der kan bidrage til øget faglig og social inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolens almindelige undervisning.Rapporten giver et overordnet billede af ididakts undersøgelser og resultater. Den redegør for forskningsprojektets forskningsdesign, forskningsmetode, dataindsamling, forskningsproces og forskningsresultater. Rapporten illustrerer og dokumenterer i særdeleshed projektets kvalificerende tilgang, hvor der arbejdes i en autentisk skole- og undervisningskontekst med hele almindelige klasser, almindelige lærere med den for skolen tilgængelige state-of-the-art teknologi.Udarbejdet juni 2016 af Ph.D-studerende Hanne Voldborg Andersen, Aalborg Universitet• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt• Lærer og it-vejleder i folkeskolenProfessor Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aalborg Universitet• Projektleder for forskningsprojektet, ididakt• Leder af forskningsgruppen, D4Learning, Inst. for Læring og FilosofiProfessor Kristine Jensen de López, Aalborg Universitet• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt• Leder af Børnesprogsklinikken, Aalborg UniversitetForskningsassistent Rune Hagel Skaarup Jensen, Aalborg Universitet• Forskningsassistent i forskningsprojektet, ididaktEkstern evaluator/reviewer af ididakt• Professor Knut Steiner Engelsen, Høgskolen Stord/Haugesund, NorgeEksterne bidragydereTre firmaer ydede i projektperioden teknologibistand til projektet ved at stille redskaber til rådighed og bidrage med vejledning og sparring. Det drejer som om:• LærIt, som hostede projektets forskningsblog, hvor deltagende lærere kommunikerede, reflekterede og videndelte om deres interventioner i klasserummet.• ComfortAudio, som stillede høreteknologier til rådighed for deltagende klasser og rådgav lærerne i anvendelse af disse.• MobilizeMe, som stillede digitale strukturerings- og samarbejdsredskaber til rådighed for deltagende elever og bidrog med projektstøtte i form af vejledning og sparring.Derudover har projektet været supporteret af eksperter, som har bibragt særlig viden om feltet til deltagerne undervejs: Jenny Bohr (inklusionskonsulent med fokus på mennesker med ADHD); Kristian Andreasen (spiludvikler og direktør i firmaet Kanda; udvikler af læringsspillet Runerod); Rune Gråbæk (pædagogisk konsulent, Ringsted kommune) samt Henrik Grum (pædagogisk leder, CSV Sydfyn; tidligere medarbejder på projektet).Projektledelsen og projektmedarbejderne vil derudover gerne rette en stor tak til de involverede lærere og børn på skolerne i henholdsvis Favrskov, Horsens og Herning kommuner. Uden deres indsats og bidrag, ville vi ikke have kunnet gennemføre forskningsprojektet.Aalborg Universitet, juni 2016

AB - Nærværende rapport er den afsluttende rapport for forskningsprojektet ididakt, som forløb i perioden 2013-2016. Forskningsprojektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning med satsmidler udmøntet i 2012 i en pulje specielt dedikeret til undersøgelse af it-baserede læringsformer/pædagogik og redskaber rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov. Projektet er forankret i forskningsenheden, D4Learning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, i en konsortieløsning med tre deltagende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning. Puljens overordnede formål var at støtte konkrete projekter på skoler, som tager afsæt i udvikling af nye digitale læringsformer og pædagogik, samt anvendelse af it-baserede redskaber til at styrke inklusion og undervisningsdifferentiering.Forskningsprojektet ididakt undersøger, udvikler og afprøver digitale læringsressourcer, der kan bidrage til øget faglig og social inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolens almindelige undervisning.Rapporten giver et overordnet billede af ididakts undersøgelser og resultater. Den redegør for forskningsprojektets forskningsdesign, forskningsmetode, dataindsamling, forskningsproces og forskningsresultater. Rapporten illustrerer og dokumenterer i særdeleshed projektets kvalificerende tilgang, hvor der arbejdes i en autentisk skole- og undervisningskontekst med hele almindelige klasser, almindelige lærere med den for skolen tilgængelige state-of-the-art teknologi.Udarbejdet juni 2016 af Ph.D-studerende Hanne Voldborg Andersen, Aalborg Universitet• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt• Lærer og it-vejleder i folkeskolenProfessor Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aalborg Universitet• Projektleder for forskningsprojektet, ididakt• Leder af forskningsgruppen, D4Learning, Inst. for Læring og FilosofiProfessor Kristine Jensen de López, Aalborg Universitet• Medarbejder i forskningsprojektet, ididakt• Leder af Børnesprogsklinikken, Aalborg UniversitetForskningsassistent Rune Hagel Skaarup Jensen, Aalborg Universitet• Forskningsassistent i forskningsprojektet, ididaktEkstern evaluator/reviewer af ididakt• Professor Knut Steiner Engelsen, Høgskolen Stord/Haugesund, NorgeEksterne bidragydereTre firmaer ydede i projektperioden teknologibistand til projektet ved at stille redskaber til rådighed og bidrage med vejledning og sparring. Det drejer som om:• LærIt, som hostede projektets forskningsblog, hvor deltagende lærere kommunikerede, reflekterede og videndelte om deres interventioner i klasserummet.• ComfortAudio, som stillede høreteknologier til rådighed for deltagende klasser og rådgav lærerne i anvendelse af disse.• MobilizeMe, som stillede digitale strukturerings- og samarbejdsredskaber til rådighed for deltagende elever og bidrog med projektstøtte i form af vejledning og sparring.Derudover har projektet været supporteret af eksperter, som har bibragt særlig viden om feltet til deltagerne undervejs: Jenny Bohr (inklusionskonsulent med fokus på mennesker med ADHD); Kristian Andreasen (spiludvikler og direktør i firmaet Kanda; udvikler af læringsspillet Runerod); Rune Gråbæk (pædagogisk konsulent, Ringsted kommune) samt Henrik Grum (pædagogisk leder, CSV Sydfyn; tidligere medarbejder på projektet).Projektledelsen og projektmedarbejderne vil derudover gerne rette en stor tak til de involverede lærere og børn på skolerne i henholdsvis Favrskov, Horsens og Herning kommuner. Uden deres indsats og bidrag, ville vi ikke have kunnet gennemføre forskningsprojektet.Aalborg Universitet, juni 2016

KW - Inclusion in mainstream schools

KW - digital technology

KW - children with developmental and attention difficulties

UR - http://aauforlag.dk/Shop/laering-og-uddannelse-(1)/it-baseret-inklusion-af-elever-med-udviklings.aspx

M3 - Rapport

SN - 978-87-7112-632-7

BT - It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen

PB - Aalborg Universitetsforlag

CY - Aalborg

ER -