Abstrakt

I dag uddannes der bygningsprofessionelle på forskellige niveauer i uddannelsessystemet som alle har en plads hos aktører, der beskæftiger sig med renovering, rækkende fra planlægning og design over udførelse til drift.

Formålet med projektet som afrapporteres i nærværende rapport er at etablere grundlaget for en videreuddannelse på kandidatniveau for bygningskonstruktører, som giver dem mulighed for at udfylde en samlende og planlæggende rolle i renoveringsprojekter, med hovedfokus på udførelsen.

Mere overordnet er det ambitionen med kandidatuddannelsen i ledelse af renoveringsprocesser at stille kompetencer til rådighed for byggebranchen, som vægter en helhedsforståelse ift. det samlede renoveringskompleks.

Med udgangspunkt i de listede krav i bekendtgørelsen for uddannelsesakkreditering beskrives et forslag til en sådan kandidatuddannelse, som specielt har afsæt i bygningskonstruktørers særlige kompetenceprofil.

Arbejdet med ideudvikling og indholdsbeskrivelsen for uddannelsen har været muliggjort via en bevillingspulje fra Forsknings- og undervisningsministeriet i 2018 suppleret med egenfinansiering fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Puljens delprojekter har været koordineret igennem et udviklings- og workshop forløb forankret hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Lillebælt i Odense.

Rapporten er forfattet af en arbejdsgruppe bestående af Anne Kathrine Frandsen, Stefan Christoffer Gottlieb, Kasper Cordt Olsen og Peter Vogelius alle fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

På Statens Byggeforskningsinstitut har projektet været mødt med velvilje idet alle instituttets forskningsgrupper, på konstruktiv vis, har deltaget i møder om det indhold, man kunne tænke sig at inkludere i en uddannelsen. Fortolkningen af inputtet fra forskningsgrupperne er dog alene forfatternes.

Det er vores håb, at rapporten kan blive det første trin i en proces frem imod en etablering af en Cand. Tech. uddannelse i ledelse af renoveringsprocesser på Aalborg Universitet.
OriginalsprogDansk
Antal sider39
StatusUdgivet - 2019

Citationsformater