Kommentarer til udvalgte skatteafgørelser - Rangfølgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret

Fusion mellem udenlandske selskaber, begge fra EU/EØS – sammenlægning af selskabernes filialer i Danmark – skattefri, uanset om den udenlandske fusion er skattepligtig – virkningstidspunktet bestemmes ud fra det fortsættende selskabs selskabsretlige regler – SKM 2015.544 SR.

Publikation: Bidrag til tidsskriftKommentar/debatForskningpeer review

Resumé

Artiklen analyserer den skatteretlige afgørelse SKM 2015.544 SR (TfS 2015.778 SR, S.U. 2015.234 SR), som artiklen tilslutter sig hvad angår resultatet, men som i henseende til begrundelsen giver rum for forbedring – alt med den følge, at afgørelsens præjudikatværdi for andre afgørelser afhænger af, at man læser afgørelsen og dens præmisser rigtigt. Retstilstanden Facit ud fra afgørelsen, når denne og dens præmisser læses rigtigt, er som følger: (1) Hvis to selskaber i landene x og y, begge inden for EU/EØS, der begge har filialer i Danmark, indgår i en fusion, kan også filialerne i Danmark sammenlægges. (2) Dette kan ske skattefrit i medfør af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 og 5. Uden en sådan lovregel ville resultatet dog følge allerede af den primære EU-ret på traktatniveau, jf. Sevic (C-411/03). (3) Det er herved ikke afgørende, om fusionen er skattefri eller skattepligtig efter reglerne i x og/eller y. (4) Det skatteretlige virkningstidspunkt bestemmes af de selskabsretlige regler i det fortsættende selskabs land. (5) Afgørelsen peger som følge af spørgsmålenes formulering og de i svaret indbyggede forudsætninger på de skatteretlige regler i det fortsættende selskabs hjemland. Da det imidlertid (korrekt) forudsættes i afgørelsens præmisser, at de skatteretlige regler i det fortsættende selskabs hjemland herved styres af de selskabsretlige regler, er den rigtigste formulering af svaret, at det er det selskabsretlige virkningstidspunkt i det fortsættende selskabs hjemland, der er afgørende for filialsammenlægningens skatteretlige virkningstidspunkt i Danmark. (6) Det gør ingen forskel for dette facit, om fusionsregnskabet følger årsregnskabsloven, IAS eller IFRS. Mellem årsregnskabsloven og selskabslovgivningen har sidstnævnte forrang. Mellem IAS/IFRS og selskabslovgivningen har førstnævnte forrang, men kun regnskabsretligt. De selskabsretlige regler i det fortsættende selskabs hjemlands lovgivning bliver herved i alle tilfælde udslagsgivende for det skatteretlige virkningstidspunkt. - De ræsonnementer, der fører til dette facit, kunne derfor med fordel have været anderledes – og mere selskabsretligt i stedet for skatteretligt orienteret – formuleret i SKM 2015.544 SR.
OriginalsprogDansk
TidsskriftRevision & Regnskabsvaesen
Vol/bind2016
Udgave nummer4
Sider (fra-til)53-55
Antal sider3
ISSN0034-6918
StatusUdgivet - 1 apr. 2016

Emneord

  • fusion mellem udenlandske selskaber
  • filialer i Danmark af selskaber i udlandet, der fusionerer
  • virkningstidspunktet for en fusion af filialer i Danmark af udenlandske selskaber
  • rangfølgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret

Citer dette

@article{14b239785838463783e44bb43a6371cf,
title = "Kommentarer til udvalgte skatteafg{\o}relser - Rangf{\o}lgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret: Fusion mellem udenlandske selskaber, begge fra EU/E{\O}S – sammenl{\ae}gning af selskabernes filialer i Danmark – skattefri, uanset om den udenlandske fusion er skattepligtig – virkningstidspunktet bestemmes ud fra det forts{\ae}ttende selskabs selskabsretlige regler – SKM 2015.544 SR.",
abstract = "Artiklen analyserer den skatteretlige afg{\o}relse SKM 2015.544 SR (TfS 2015.778 SR, S.U. 2015.234 SR), som artiklen tilslutter sig hvad ang{\aa}r resultatet, men som i henseende til begrundelsen giver rum for forbedring – alt med den f{\o}lge, at afg{\o}relsens pr{\ae}judikatv{\ae}rdi for andre afg{\o}relser afh{\ae}nger af, at man l{\ae}ser afg{\o}relsen og dens pr{\ae}misser rigtigt. Retstilstanden Facit ud fra afg{\o}relsen, n{\aa}r denne og dens pr{\ae}misser l{\ae}ses rigtigt, er som f{\o}lger: (1) Hvis to selskaber i landene x og y, begge inden for EU/E{\O}S, der begge har filialer i Danmark, indg{\aa}r i en fusion, kan ogs{\aa} filialerne i Danmark sammenl{\ae}gges. (2) Dette kan ske skattefrit i medf{\o}r af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 og 5. Uden en s{\aa}dan lovregel ville resultatet dog f{\o}lge allerede af den prim{\ae}re EU-ret p{\aa} traktatniveau, jf. Sevic (C-411/03). (3) Det er herved ikke afg{\o}rende, om fusionen er skattefri eller skattepligtig efter reglerne i x og/eller y. (4) Det skatteretlige virkningstidspunkt bestemmes af de selskabsretlige regler i det forts{\ae}ttende selskabs land. (5) Afg{\o}relsen peger som f{\o}lge af sp{\o}rgsm{\aa}lenes formulering og de i svaret indbyggede foruds{\ae}tninger p{\aa} de skatteretlige regler i det forts{\ae}ttende selskabs hjemland. Da det imidlertid (korrekt) foruds{\ae}ttes i afg{\o}relsens pr{\ae}misser, at de skatteretlige regler i det forts{\ae}ttende selskabs hjemland herved styres af de selskabsretlige regler, er den rigtigste formulering af svaret, at det er det selskabsretlige virkningstidspunkt i det forts{\ae}ttende selskabs hjemland, der er afg{\o}rende for filialsammenl{\ae}gningens skatteretlige virkningstidspunkt i Danmark. (6) Det g{\o}r ingen forskel for dette facit, om fusionsregnskabet f{\o}lger {\aa}rsregnskabsloven, IAS eller IFRS. Mellem {\aa}rsregnskabsloven og selskabslovgivningen har sidstn{\ae}vnte forrang. Mellem IAS/IFRS og selskabslovgivningen har f{\o}rstn{\ae}vnte forrang, men kun regnskabsretligt. De selskabsretlige regler i det forts{\ae}ttende selskabs hjemlands lovgivning bliver herved i alle tilf{\ae}lde udslagsgivende for det skatteretlige virkningstidspunkt. - De r{\ae}sonnementer, der f{\o}rer til dette facit, kunne derfor med fordel have v{\ae}ret anderledes – og mere selskabsretligt i stedet for skatteretligt orienteret – formuleret i SKM 2015.544 SR.",
keywords = "fusion mellem udenlandske selskaber, filialer i Danmark af selskaber i udlandet, der fusionerer, virkningstidspunktet for en fusion af filialer i Danmark af udenlandske selskaber, rangf{\o}lgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret",
author = "Erik Werlauff",
year = "2016",
month = "4",
day = "1",
language = "Dansk",
volume = "2016",
pages = "53--55",
journal = "Revision & Regnskabsvaesen",
issn = "0034-6918",
publisher = "Karnov Group",
number = "4",

}

TY - JOUR

T1 - Kommentarer til udvalgte skatteafgørelser - Rangfølgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret

T2 - Fusion mellem udenlandske selskaber, begge fra EU/EØS – sammenlægning af selskabernes filialer i Danmark – skattefri, uanset om den udenlandske fusion er skattepligtig – virkningstidspunktet bestemmes ud fra det fortsættende selskabs selskabsretlige regler – SKM 2015.544 SR.

AU - Werlauff, Erik

PY - 2016/4/1

Y1 - 2016/4/1

N2 - Artiklen analyserer den skatteretlige afgørelse SKM 2015.544 SR (TfS 2015.778 SR, S.U. 2015.234 SR), som artiklen tilslutter sig hvad angår resultatet, men som i henseende til begrundelsen giver rum for forbedring – alt med den følge, at afgørelsens præjudikatværdi for andre afgørelser afhænger af, at man læser afgørelsen og dens præmisser rigtigt. Retstilstanden Facit ud fra afgørelsen, når denne og dens præmisser læses rigtigt, er som følger: (1) Hvis to selskaber i landene x og y, begge inden for EU/EØS, der begge har filialer i Danmark, indgår i en fusion, kan også filialerne i Danmark sammenlægges. (2) Dette kan ske skattefrit i medfør af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 og 5. Uden en sådan lovregel ville resultatet dog følge allerede af den primære EU-ret på traktatniveau, jf. Sevic (C-411/03). (3) Det er herved ikke afgørende, om fusionen er skattefri eller skattepligtig efter reglerne i x og/eller y. (4) Det skatteretlige virkningstidspunkt bestemmes af de selskabsretlige regler i det fortsættende selskabs land. (5) Afgørelsen peger som følge af spørgsmålenes formulering og de i svaret indbyggede forudsætninger på de skatteretlige regler i det fortsættende selskabs hjemland. Da det imidlertid (korrekt) forudsættes i afgørelsens præmisser, at de skatteretlige regler i det fortsættende selskabs hjemland herved styres af de selskabsretlige regler, er den rigtigste formulering af svaret, at det er det selskabsretlige virkningstidspunkt i det fortsættende selskabs hjemland, der er afgørende for filialsammenlægningens skatteretlige virkningstidspunkt i Danmark. (6) Det gør ingen forskel for dette facit, om fusionsregnskabet følger årsregnskabsloven, IAS eller IFRS. Mellem årsregnskabsloven og selskabslovgivningen har sidstnævnte forrang. Mellem IAS/IFRS og selskabslovgivningen har førstnævnte forrang, men kun regnskabsretligt. De selskabsretlige regler i det fortsættende selskabs hjemlands lovgivning bliver herved i alle tilfælde udslagsgivende for det skatteretlige virkningstidspunkt. - De ræsonnementer, der fører til dette facit, kunne derfor med fordel have været anderledes – og mere selskabsretligt i stedet for skatteretligt orienteret – formuleret i SKM 2015.544 SR.

AB - Artiklen analyserer den skatteretlige afgørelse SKM 2015.544 SR (TfS 2015.778 SR, S.U. 2015.234 SR), som artiklen tilslutter sig hvad angår resultatet, men som i henseende til begrundelsen giver rum for forbedring – alt med den følge, at afgørelsens præjudikatværdi for andre afgørelser afhænger af, at man læser afgørelsen og dens præmisser rigtigt. Retstilstanden Facit ud fra afgørelsen, når denne og dens præmisser læses rigtigt, er som følger: (1) Hvis to selskaber i landene x og y, begge inden for EU/EØS, der begge har filialer i Danmark, indgår i en fusion, kan også filialerne i Danmark sammenlægges. (2) Dette kan ske skattefrit i medfør af fusionsskattelovens § 15, stk. 3 og 5. Uden en sådan lovregel ville resultatet dog følge allerede af den primære EU-ret på traktatniveau, jf. Sevic (C-411/03). (3) Det er herved ikke afgørende, om fusionen er skattefri eller skattepligtig efter reglerne i x og/eller y. (4) Det skatteretlige virkningstidspunkt bestemmes af de selskabsretlige regler i det fortsættende selskabs land. (5) Afgørelsen peger som følge af spørgsmålenes formulering og de i svaret indbyggede forudsætninger på de skatteretlige regler i det fortsættende selskabs hjemland. Da det imidlertid (korrekt) forudsættes i afgørelsens præmisser, at de skatteretlige regler i det fortsættende selskabs hjemland herved styres af de selskabsretlige regler, er den rigtigste formulering af svaret, at det er det selskabsretlige virkningstidspunkt i det fortsættende selskabs hjemland, der er afgørende for filialsammenlægningens skatteretlige virkningstidspunkt i Danmark. (6) Det gør ingen forskel for dette facit, om fusionsregnskabet følger årsregnskabsloven, IAS eller IFRS. Mellem årsregnskabsloven og selskabslovgivningen har sidstnævnte forrang. Mellem IAS/IFRS og selskabslovgivningen har førstnævnte forrang, men kun regnskabsretligt. De selskabsretlige regler i det fortsættende selskabs hjemlands lovgivning bliver herved i alle tilfælde udslagsgivende for det skatteretlige virkningstidspunkt. - De ræsonnementer, der fører til dette facit, kunne derfor med fordel have været anderledes – og mere selskabsretligt i stedet for skatteretligt orienteret – formuleret i SKM 2015.544 SR.

KW - fusion mellem udenlandske selskaber

KW - filialer i Danmark af selskaber i udlandet, der fusionerer

KW - virkningstidspunktet for en fusion af filialer i Danmark af udenlandske selskaber

KW - rangfølgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret

M3 - Kommentar/debat

VL - 2016

SP - 53

EP - 55

JO - Revision & Regnskabsvaesen

JF - Revision & Regnskabsvaesen

SN - 0034-6918

IS - 4

ER -