Kvalitative Interviews med D&I Censorer, Undervisere, Kandidater og Studerende: Afrapportering 3

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

330 Downloads (Pure)

Abstract

Som en opfølgning på telefon surveys blev der i tredje fase af D&I evalueringen gennemført en række kvalitative interviews med udvalgte censorer, undervisere, kandidater og studerende. Formålet med de kvalitative interviews har været at undersøge om: - D&I studerende og kandidater gennem forløbet i uddannelsen opnår de specifikke kvalifikationer og heterogene kompetencer som aktørerne i netværket omkring uddannelsen forventer? - Progression gennem uddannelsen (fra Bachelor til Master) - Hvilke jobfunktioner D&I kandidater forventes at kunne varetage og hvilke jobfunktioner de varetager efter endt uddannelse - Om der er elementer i uddannelsen, som bør styrkes således at D&I kandidater bliver bedre i stand til at varetage evt. forventede og/eller faktiske jobfunktion? Der blev taget 14 interviews: 2 censorer, 4 undervisere, 4 kandidater og 4 studerende fra hhv. 4. og 8. semester. Udvælgelseskriterierne for informanterne var: - For censorerne ønskede vi informanter fra både universitet og virksomheder - For underviserne ønskede vi informanter, som var lidt mere perifere end de undervisere, der selv havde været med til at designe uddannelsen - For kandidaterne ønskede vi informanter, der besad forskellige jobfunktioner, samt nogle uden job. - For studerende ønskede vi informanter, som vi mente havde gjort sig overvejelser omkring uddannelsen og deres fremtidige job. Interviewene blev hovedsagelig foretaget som face-to-face interviews enten hos informanterne eller på DTU. I ét tilfælde var det ikke muligt at arrangere interviewet som en face-to-face situation, så der blev interviewet lavet over telefonen. Alle interview ligger som båndede optagelser. Formålet i denne afrapportering er at fortælle informanternes ’historie’, hvilket gøres gennem resumeer af interviewene. Alle interviews tog udgangspunkt i ’blomsten’, og dermed en snak omkring de forskellige kompetencer. I bilaget som vedlægges denne rapport, ses den spørgeguide, som dannede rammen for alle interviewene.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKgs. Lyngby
Antal sider68
StatusUdgivet - 2010
Udgivet eksterntJa

Citationsformater