Localities: En aktørinvolverende iscenesættelsesmetode med brug af visuelle socio-materielle repræsentationer

Publikation: Working paperForskning

110 Downloads (Pure)

Abstrakt

I dette arbejdsnotat præsenteres en nyudviklet designmetode, ”Localities”, der kan hjælpe arkitekter, designere, ingeniører og planlæggere med at indsamle og præsentere ny viden, der sætte fokus på forskellige aktørers hverdags- og arbejdspraksisser. ”Localities” er fysiske visuelle repræsentationer af konkrete eksisterende praksisser og socio-materielle netværk, og skal bruges i forskellige dele af designprocessen.

Metoden lægger vægt på at tilrettelægge designprocessen så visionerne om de nye praksisser er i centrum, men også at det nye altid vil skulle bryde med nogle eksisterende standarder. Hvis patienter f.eks. skal motiveres til at træne og røre sig under indlæggelsen, vil det være meningsfuldt at sengens rolle på sengestuen minimeres og rum for bevægelse prioriteres. Når studerende skal arbejde projekt- og teamorienteret kan man med fordel designe et læringsmiljø, hvor det ikke er underviseren og tavlen, der er omdrejningspunktet, men derimod plads og albuerum til teamarbejde og vidensdeling.
OriginalsprogDansk
Sider1-14
Antal sider14
StatusUnder udarbejdelse - 1 nov. 2018

Emneord

  • localities

Citationsformater