Målrettet brug af sang, musik og musiske elementer som psykosocial metode i demensrehabiliterings-indsatsen

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstrakt

Introduktion
Oda er vred og modsætter sig alle former for kontakt, f.eks. når omsorgsgiver vil hjælpe hende med at komme på toilettet. Hun spytter, kradser og slår ud. Oda har en demenssygdom og bor på plejehjem i en demensboenhed.

Der findes i dag ingen medicin, der kan helbrede demens. Der er dermed et udtalt behov for, at vi i demensrehabiliteringsindsatsen udvikler psykosociale metoder og interventionsformer, som kan medvirke til, at personer som Oda får et tåleligt og værdigt liv til trods for sygdommens uundgåelige udvikling.
Artiklen sætter fokus på hvordan det relationelle møde med personer som Oda kan blive værdigt og respektfuldt igennem en rehabiliterende indsats, hvor sang, musik og musiske elementer bliver anvendt som kommunikativ interventionsform.

Baggrund, formål og metode
Personer med demens er ofte ikke i stand til at se sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid og ofte heller ikke i stand til at kunne huske fortiden og hvad der f.eks. skal ske om kort tid. At fokusere på nutiden og nu’et i samværet med en person med demens har dermed vital betydning (Ottesen, 2016).
Artiklen er funderet i et aktionsforskningsprojekt, gennemført ved Aalborg Universitet i samarbejde med fire plejecentre i Danmark (Ottesen, 2020a). Aktionsforskningsprojektet blev finansieret af VELUX-fonden og afviklet i perioden fra maj 2016 til november 2019. I forbindelse med aktionsforskningsprojektet blev der udviklet en online manual om brug af sang og musik som kommunikativ interventionsform og psykosocial metode i demensrehabiliteringsindsatsen. Manualens fokus er rettet mod praksis og den kan anvendes i og af praksis og i undervisningsmæssige sammenhænge (Ottesen, 2020b).
Manualen indeholder en samling autentiske videoer der viser, hvordan målrettet brug af sang, musik og musiske elementer kan medvirke til at opnå en positiv relation samt forebygge eller minimere udadreagerende adfærd hos personer med demens, f.eks. i forbindelse med vanskelige pleje- og omsorgssituationer.
Værdimæssigt bygger manualen på en personorienteret tilgang til personer med demens, hvor det enkelte individ sættes i centrum. Der er et helhedsorienteret perspektiv på det at være en person med demens, hvor fokus er på at bevare identitet, selvbestemmelsesret, værdighed, selvværdsfølelse og inklusion samt på at dække personens grundlæggende psykosociale behov, som omfatter behovene: Trøst, tilknytning, inklusion, beskæftigelse og identitet (Kitwood, 2003). Teoretisk er manualen inspireret af musikterapi og den musikterapeutiske praksis.
I artiklen udfoldes, diskuteres og perspektiveres demensrehabilitering, med udgangspunkt i manualens teoretiske referenceramme og værdimæssige tilgang, som illustreres gennem cases fra praksis og videoanalyser af samspilssituationer mellem personer med demens og medarbejdere.

Referencer
Kitwood, T. (2003). En revurdering af demens - personen kommer i første række. København: Munksgaard.
Ottesen, Aa. M. (2016). At mødes gennem musikken: Nærvær og kommunikation med personer med demens. I: At Skabe Gode Dage. København: Dansk Gerontologisk Selskab, s. 93-101.
Ottesen, Aa. M. (2020a). Forskningsprojekt: Sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med en demenssygdom. Downloaded 12.12.20 fra: musikogdemensrehabilitering.aau.dk
Ottesen, Aa. M. (2020b). Manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering. Downloaded 12.12.20 fra: www.dermus.aau.dk
OriginalsprogDansk
TidsskriftPsyke & Logos
ISSN0107-1211
StatusUnder udarbejdelse - 23 dec. 2020

Emneord

  • demens
  • manual om brug af sang og musik
  • demensrehabilitering

Citationsformater