Maskuliniteter i bevægelse? Aldersforskelle i mænds husarbejde, omsorg og risikovillighed i arbejdslivet.

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

287 Downloads (Pure)

Abstrakt

Formålet med dette paper vil være at sætte fokus på generationsforskelle mellem mænd i forhold til deres deltagelse i det reproduktive arbejde i hjemmet, deres mandeidealer i relation til omsorg og følelser samt deres villighed til at udsætte sig selv og andre for risici i deres arbejdsliv.
Datamaterialet bygger især på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra mere end 4.000 mandlige ambulancereddere og slagteriarbejdere som indgår som hovedundersøgelse i forskningsprojektet ”MARS – Mænd, arbejdsulykker og sikkerhed”. (se yderligere: http://www.soc.aau.dk/forskning/mars/forside).
Projektet har til hensigt at undersøge sammenhænge mellem maskulinitet, arbejdsmiljø og arbejdsulykker i de to mandedominerede brancher. I papiret vil der især blive inddraget resultater fra de to kvantitative undersøgelser, men der vil også i blive inddraget resultater fra fem supplerende fokusgruppeinterviews, der er foretaget med henholdsvis højt- og lavtuddannede mænd.
Papiret vil være tredelt:
I den første del argumenteres der for relevansen af et generationsperspektiv på
maskulinitetsforskningen. Dette sker med udgangspunkt i intersektionalitetsbegrebets principper om at sætte fokus på samspillet mellem betydningsbærende kategorier i forhold til både sociale positioner og identitetsmæssige konstruktioner. Her vil interessen især være at indkredse samspillet mellem køn/maskulinitet, klasse generation og livsfaser..
I den anden del, som vil være hoveddelen, fremlægges undersøgelsens foreløbige resultater vedr. ambulancereddernes og slagteriarbejdernes relation til familie og omsorg. Fra de foreløbige resultater (som kun omfatter ambulanceredderne) kan vi allerede se, at der er markante forskelle mellem samboende unge og ældre reddere: Eksempelvis er der blot 7% af de 60 årige laver selv mad, mens
det er 20 % blandt de 18-29 årige – dette mønster er det samme for hhv. daglige indkøb og rengøring, mens der er en lidt større forskel i generationernes tøjvask: her er det kun 3% af de ældste, der selv vasker tøj, mens det er 20% af de yngste. Når det kommer til forskelle i mændenes holdninger til barsel er der også markante forskelle at spore: 86% af de 30-39 årige (dvs. dem der
oftest skal til at tage stilling til barsel) er uenige i udsagnet ’En seriøs mand tager ikke barsel’, mens det kun er 58% af dem over 60 som er uenige i udsagnet. Vi vil sammenligne resultaterne fra de to spørgeskemaundersøgelser med andre undersøgelser om generationsforskelle mellem mænd i forhold til husarbejde og omsorg.
I den tredje og sidste del vil vi især se på generationsforskelle i forhold til risikotagning og dristighed i arbejdslivet. De foreløbige resultater viser her et noget andet billede, end vi så i forhold til husarbejde og omsorg. Eksempelvis ser det ud til at de yngste ambulancereddere er mere tilbøjeligt til at kunne lide at gøre noget som er ’farligt’ eller ’skræmmende’ eller tage ’tage chancer’. Vi vil her
sammenligne resultaterne med andre især nordiske undersøgelser om generationsforskelle mellem redningsarbejdere (fx Jennie Olesson, Norma 2011, no 1)
Konklusionen på paperet er, at der ser ud til at være et markant skred i såvel deltagelse i det reproduktive arbejde i familien som i de mere overordnede holdninger til omsorg og familie blandt yngre mænd i to mandedominerede brancher. Resultaterne i forhold til sikkerhed og risici er dog
tvetydige idet de yngste generationer er dem, der er mest opmærksomme på at overholde sikkerhedsreglerne, men på samme tid også er en langt mere risikovillige end de ældre mænd . Det er dog ikke muligt på baggrund af nærværende datamateriale at vide om det skyldes generationsforskelle, eller om det i stedet knytter sig til de forskellige livsfaser og kroppens forfald
med alderen.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato31 maj 2012
StatusUdgivet - 31 maj 2012
BegivenhedMaskuliniteter i bevegelse - menn, likestilling og livskvalitet: Nordisk Mannsforskningskonferans - UiO - Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
Varighed: 31 maj 20121 jun. 2012
Konferencens nummer: 5

Konference

KonferenceMaskuliniteter i bevegelse - menn, likestilling og livskvalitet
Nummer5
LokationUiO - Universitetet i Oslo
LandNorge
ByOslo
Periode31/05/201201/06/2012

Citationsformater