Abstract

Rekruttering og fastholdelse af frivillige er en vigtig dagsorden i det civile samfund og i store dele af den offentlige sektor, hvor der samarbejdes med frivillige organisationer. I de senere år er efterspørgslen efter frivillige steget, hvilket har gjort rekruttering og fastholdelse til et vigtigere spørgsmål.

I bogen ”Match. Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer” undersøges en række af de udfordringer, der knytter sig til rekruttering og fastholdelse af frivillige på området for socialt udsatte.

I bogen undersøger vi både de frivilliges motiver og begrundelser for at være frivillig, og vi undersøger hvilken betydning de frivillige organisationers rammer og støtte har for at fastholde frivillige. Samtidig følger vi de frivilliges veje ind i de frivillige organisationer gennem tre faser. I den første fase undersøger vi, hvordan de frivillige sociale organisationers målgruppe, formål og værdigrundlag matches med de frivilliges kompetencer, værdier og sympatier med målgruppen. I den anden fase undersøger vi modtagelsen af de frivillige, og vi undersøger den gensidige forventningsafstemning omkring aktiviteter, roller og opgaver mellem organisationer og frivillige. I den tredje fase fokuserer vi på de frivillige organisationers løbende sparring og supervision med de frivillige i hverdagen, og vi ser på betydningen af forskellige former for fællesskaber mellem de frivillige.

Match-projektet har været støttet af VELUX FONDENs program for sociale indsatser og udgør en af de mest omfattende danske undersøgelser af de udfordringer og muligheder, der knytter sig til rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer.

Bogen henvender sig til ansatte og frivillige i såvel offentlige som private og frivillige organisationer, der beskæftiger sig med at kvalificere rekruttering og fastholdelse af frivillige i praksis. Bogen henvender sig også til studerende, undervisere og forskere, der ønsker at vide mere om teori og praksis for rekruttering og fastholdelse af frivillige.
OriginalsprogDansk
ForlagAalborg Universitetsforlag
Antal sider125
ISBN (Trykt)978-87-7210-797-4
StatusUdgivet - 2022

Citationsformater