Matematiklæreren som "sproglærer"

Lene Østergaard Johansen

  Publikation: Working paperForskning

  Abstrakt

  Gennem hele grundskolen skal eleverne i matematikundervisningen udvikle deres kommunikative kompetence, der dels består i at kunne sætte sig ind i og fortolke andre personers matematikholdige skriftlige, mundtlige eller visuelle udsagn og "tekster", og dels i selv at kunne udtrykke sig om matematikholdige anliggender, skriftligt, mundtligt eller visuelt overfor en række forskellige modtagere (Niss og Jensen, 2002). Dette stiller store krav til matematikundervisningen og fordrer ekstra opmærksomhed på det sproglige og kommunikative element samt på udviklingen af elevernes funktionelle ordforråd. Der er næppe nogen, der er i tvivl om, at regne- og matematikkompetencer er væsentlige kompetencer for at klare sig i nutidens og fremtidens samfund, og derfor er det også betænkeligt, når en stor gruppe af elever hvert år forlader folkeskolen uden at have tilegnet sig disse kompetencer. I Norge viser undersøgelser, at der er en klar sammenhæng mellem vanskeligheder i norsk og vanskeligheder i matematik. Nogle norske forskere går endda så langt, at de betegner matematikvanskeligheder som værende sprogrelaterede. Undersøgelser i Tyskland viser, at børnene i de første skoleår alene i matematikundervisningen skal lære ikke færre end 500 nye ord og begreber, hvilket får Nolte til at kalde matematik for elevernes første fremmedsprog. Vi har ikke undersøgt, hvor mange nye ord og begreber, som eleverne i Danmark skal lære i matematik de første skoleår, men mon det er urimeligt at antage, at det sandsynligvis er noget tilsvarende Tyskland? Et er i hvert fald sikkert, eleverne kommer i matematikundervisningen til at møde mange nye ord og begreber. De kommer både til at skulle lære en særlig matematikundervisnings diskurs og et særligt skriftsprog, der adskiller sig væsentligt fra det skriftsprog, de lærer i danskundervisningen. I denne artikel vil jeg fokusere på, hvorledes det gennem lærerens sproglige bevidsthed er muligt at skabe en inkluderende og matematikvanskelighedsforebyggende undervisning. En matematikundervisning der kan rumme børn med vidt forskellige baggrunde, såvel danske børn som børn med anden etnisk baggrund. Jeg vil fokusere på matematiklæring og undervisning i folkeskolens laveste og mellemste klassetrin.
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedInstitut for Uddannelse, Læring og Filosofi
  UdgiverInstitut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
  Antal sider26
  ISBN (Elektronisk)978-87-91543-48-7
  StatusUdgivet - 2007

  Emneord

  • Matematik og sprog
  • Matematikundervisning
  • Sproglig Bevidsthed
  • Vygotsky og sprogudvikling

  Citationsformater