Notat til Sundheds- og Ældreudvalget, Christiansborg: Musikterapi som en integreret del af det danske sundhedsvæsen mhp. forebyggelse og behandling af psykiske lidelser, særligt ved demens

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Abstract

Behov for nye (kultur)faglige kompetencer i sundhedsvæsenet
Danmark halter markant bagefter, når det drejer sig om at inddrage kunstneriske medier og kulturelle aktiviteter i forebyggelse og behandling. I vores nabolande ses en bred inddragelse af kultur med en lang række lovende resultater og indsatser, for eksempel national anbefaling af musikterapi til mennesker med autisme, psykose og demens i Norge, Sverige, England og Tyskland. Trods manglende implementering i Danmark ser vi dog spirende lokale initiativer, bl.a. støttet af Ældrepuljen. Den har gjort det muligt at ansætte flere musikterapeuter med henblik på at afhjælpe medicinkrævende adfærd samt bistå med rådgivning af plejepersonale i anvendelsen af ikke-sproglige kommunikationsformer i svære plejesituationer. Dansk musikterapiforskning har skabt bemærkelsesværdige resultater og international opmærksomhed, men disse potentialer er stort set uudnyttede i danske sammenhænge, da musikterapien endnu ikke anvendes på nationalt plan og endnu ikke er en velintegreret profession i sundhedsvæsnet. Dette kan der ved fælles hjælp rettes op på – hvilket er anledning en til dette foretræde for Sundheds- og Ældreudvalget.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato20 okt. 2015
Antal sider3
Projekt nr.20-10-2015, 2-141, bilag 13
StatusUdgivet - 20 okt. 2015

Citationsformater