Notat til Sundheds- og Ældreudvalget, Christiansborg: Musikterapi som en integreret del af det danske sundhedsvæsen mhp. forebyggelse og behandling af psykiske lidelser, særligt ved demens

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Søgeresultater