Nyere budgetlægningstendenser: i et contingency og motivationsmæssigt perspektiv

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Abstrakt

Budgettering har traditionelt været en væsentlig del af de fleste virksomheders økonomistyring, men de senere år er der blandt praktikere fremkommet kritik af budgettets brug til planlægning og præstationsevaluering. Denne utilfredshed og bekymring over brugen af budgettet er i væsentlig grad blevet negligeret i den akademiske litteratur, og der kan således være opstået en manglende sammenhæng mellem budgetteringspraksis på den ene side og budgetteringsforskningen på den anden side. Utilfredsheden med budgetter har ført til forslag om, at forbedre budgetprocessen eller helt at afskaffe budgettet ved i stedet at implementere den såkaldte Beyond Budgeting model. Denne afhandling bidrager ved at konkludere, at det traditionelle årsbudget fortsat ser ud til at være ganske udbredt blandt danske virksomheder, idet kun 4% angiver at have afskaffet det, mens 2% er i gang med at afskaffe det.
Et af de væsentligste kritikpunkter mod budgetter er, at stigende omverdensusikkerhed de senere år har gjort budgettet mindre anvendeligt og har skabt behov for andre og mere fleksible styringsmekanismer. Den videnskabelige litteratur på området har imidlertid ikke givet entydige resultater for så vidt angår sammenhængen mellem omverdensusikkerhed og brugen af budgetter. Denne afhandling kigger nærmere på denne sammenhæng og bidrager ved at være den første spørgeskemaundersøgelse af omverdensusikkerhedens betydning for afskaffelse af det traditionelle årsbudget. Afhandlingen finder ikke en sammenhæng mellem omverdensusikkerhed og afskaffelsen af det traditionelle årsbudget, men finder i stedet indikationer på, at uforudsigelighed i omverdenen medfører mindre brug af budgetter (til præstationsevaluering), mens konkurrence i omverdenen medfører større brug af budgetter (til planlægningsformål).
På det anekdotiske plan kan det observeres, at nogle virksomheder tilsyneladende har succes med at styre uden budgetter, mens andre virksomheder indenfor samme branche har succes med at anvende budgetter. Da afhandlingen ikke giver anledning til at konkludere, at omverden, størrelse eller struktur er bestemmende for, hvorvidt virksomheder afskaffer budgettet, er det undersøgt om de involveredes personlighed kan være afgørende for om en bestemt styringsmodel virker bedre end andre. Traditionelt har den motivationsbaserede budgetforskning primært fokuserer på, hvordan budgetprocessen påvirker motivationen hos de involverede, mens der i denne afhandling i stedet fokuseres på, hvordan motivationsprofil i sammenhæng med budgetinvolvering påvirker de involveredes budget goal commitment. Resultaterne i afhandlingen indikerer, at der er en interaktionen mellem motivationsprofil og graden af involvering i budgetprocessen, som påvirker budget goal commitment.
OriginalsprogDansk
ForlagInstitut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet
Antal sider210
StatusUdgivet - 2010

Emneord

  • Beyond Budgeting
  • contingency teori
  • motivation
  • budgettering

Citationsformater