Oplæg til ny uddannelsesstruktur for arkitektur- og designuddannelsen

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

  286 Downloads (Pure)

  Abstract

  A-studienævnet (A-sn) har indledt en proces som skal lede til en grundlæggende omlægning af arkitektur- og designuddannelsens BSc- og MSc-forløb. Dette initiativ er motiveret af en række interne hensyn. Uddannelsernes nuværende studieordninger er uhensigtsmæssige i forhold til såvel de studerendes som undervisernes ønsker til uddannelsesforløbet. De gør dårlig brug af ressourcer og giver anledning til unødigt megen koordinering. Der er desuden stor utilfredshed med den manglende sammenhæng mellem BSc-forløbets 1. år og 2-3. år. Endelig ønsker A-sn at sikre, at arkitektur- og design-uddannelsens studieordning lever op til EF-direktiv 85/384 EØF som definerer kravene til at kunne opnå anerkendelse som arkitektuddannelse.
  Initiativet er desuden motiveret af en række eksterne hensyn. INS-fakulteterne har besluttet at afskaffe PE-kurser. Desuden ønsker man at skabe mulighed for samlæsning af kurser på tværs af uddannelser. De nye retningslinier for akkreditering kræver en række ændringer i forhold til de eksisterende studieordninger. Fakultetets uddannelses- og evalueringsudvalg er ved at udfærdige en generel vejledning for opbygning af studieordninger. Den forskriver en fast størrelse på de forskellige undervisningsmoduler som alle har deres egen prøve. Desuden ønsker den kommende skoleleder for School of Architecture, Planning and Design at få udarbejdet nye studieordninger for samtlige skolens uddannelser.
  Dette oplæg til ny uddannelsesstruktur for Arkitektur- og designuddannelsen tager afsæt i ovennævnte forhold, og har til formål at danne grundlag for udarbejdelsen af nye studieordninger for arkitektur- og designuddannelsens BSc- og MSc-forløb. Oplægget ligger i det store og hele fast hvad angår forløbenes struktur. Derimod er forløbenes indhold stadig kun formuleret tentativt, hvorfor det vil blive udbygget og justeret som resultat af den videre proces og i dialog med de involverede parter.
  OriginalsprogDansk
  Publikationsdato2009
  Antal sider7
  Afsluttet09/09/2009
  StatusUdgivet - 2009

  Emneord

  • uddannelse
  • arkitektur
  • design

  Citationsformater