Personbefordring i landdistrikter: udfordringer og muligheder

Niels Agerholm, Jørgen Møller

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

179 Downloads (Pure)

Abstrakt

Befordring af personer i landdistrikterne er et centralt emne i disse år, og den kollektive transport omorganiseres. Befolkningstallet er mange steder vigende, men alligevel er behovet for befordring stigende, fordi landsbyer i dag kun kan eksistere og forstås som højmobile pendlersamfund. Samtidigt giver moderne kommunikationsteknologi nye måder at organisere befordringen på. Derfor blev befordringsbehovet i landdistrikter undersøgt med Favrskov Kommune som casekommune. Dataindsamlingen blev foretaget ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews og en ekspertkonference. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er følgende: Kollektiv transport i dens nuværende form opfattes kun som et relevant og brugbart befordringsmiddel af et fåtal ifm. bolig-arbejdsbefordringen. Det vigtigste transportmiddel er personbilen, og kollektiv trafik dækker ikke befolkningens behov for befordring tilstrækkeligt. En betydelig andel af befolkningen anvender moderne kommunikationsmidler som mobiltelefon og internet, og manglende forståelse for brugen af disse er ikke en større barriere mod indførelse af mere intelligente løsninger til personbefordringen.
OriginalsprogDansk
TidsskriftTeknik & Miljoe
Udgave nummer11
Antal sider5
ISSN1902-2654
StatusUdgivet - nov. 2011

Emneord

  • Mobilitet
  • Befordring
  • Landdistrikter
  • Kollektiv Transport
  • Trafik

Citationsformater