Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Resumé

Aktiv-slamanlæg er i dag den hyppigste metode til rensning af både kommunalt og industrielt spildevand. Dannelse af gode flokke er essentielt i aktivt slam for at sikre det udledte rensede spildevand er af tilstrækkelig høj kvalitet. Visse problemer forekommer dog i aktiv-slamanlæg, for eksempel deflokkulering af slamflokkene, hvilket resulterer i bundfældnings- og afvandingsproblemer. Et stort antal trådformede bakterier kan også give problemer, nemlig slamflugt og skumdannelse. Det er derfor vigtigt at øge vores viden om identiteten og fysiologien af de bakterier, der spiller en stor rolle for dannelse af en god flokstruktur og bundfældningsegenskaber. Denne viden kan på sigt bidrage til en generel forbedring af flokkulering, bundfældning og afvanding i aktiv-slamanlæg. Kendskabet til de flokdannende bakterier har hidtil været meget begrænset, mens en del tråde er kendt, dog ikke de, der har betydning for flok-dannelsen. Formålet med dette Ph.D. studie har været at undersøge identitet, funktion og flok-dannende egenskaber hos udvalgte mikrokoloni-dannende bakterier i renseanlæg. Desuden blev identitet og funktion af nogle trådformede bakterier, der primært er vigtige for flokdannelse, undersøgt. I dette Ph.D. studie blev flokstyrken undersøgt af forskellige probe-definerede bakterier ved hjælp af shearbehandling kombineret med FISH. Der blev påvist en stor forskel i styrke samt kolloid-kemiske egenskaber hos de forskellige populationer. Betaproteobacteria dannede de stærkeste mikrokolonier, og styrken var primært relateret til ladningen på ekstracellulære polymeriske substanser, eventuelt fysisk "indvikling”, men ikke hydrofobiciteten. Alphaproteobacteria dannede derimod meget svage mikrokolonier. Hidtil ukendte bakterier tilhørende Aquaspirillum slægten i Betaproteobacteria blev identificeret og en specific genprobe blev designet til at ramme disse bakterier efter at fluorescrende in situ hybridisering (FISH)-mærkede mikrokolonier blev mikromanipuleret og yderligt analyseret ved hjælp af 16S rRNA cyklusen. De viste sig at være meget hyppige flok-dannere, der denitrificerer med kun få aminosyrer som substrat, hvilket indikerer de spiller en rolle for protein nedbrydning i renseanlæg. Det er muligt de også er i stand til at bruge andre substrater, der blot ikke blev testet i dette studie. Thauera og Azoarcus, der også er beslægtet i Betaproteobacteria, blev ligeledes påvist at være hyppige mikrokoloni-dannere. De viste et bredere substrat optag end Aquaspirillum mikrokolonidanneren, og også de var i stand til at denitrificere. Tilsammen udgjorde de 3 grupper oftest over 40-50 % af biomassen især i anlæg med biologisk kvælstof og fosfor fjernelse og er tilsyneladende de absolut dominerende denitrifikanter i disse anlæg. Forskellige egenskaber hos de 3 grupper af bakterier blev undersøgt, og det viste sig, at alle havde hydrofile overflader, der eventuelt er karakteristisk for Betaproteobacteria. Ingen af dem akkumulerede polyfosfat, hvorimod de Aquaspirillum- beslægtede bakterier og Thauera var i stand til omdanne kulstofkilder til intracellulære poly--hydroxyalkanoate granuler. Det blev desuden påvist at Aquaspirillum- beslægtede bakterier og Thauera havde et meget større potentiale til at akkumulere poly--hydroxyalkanoate granuler end hvad man kunne observere under in situ betingelser. Exoenzymatisk aktivitet blev undersøgt hos de 3 bakterie grupper, og blandt andet esterase aktivitet blev observeret hos Thauera og Azoarcus. Da disse denitrificerende Betaproteobacteria dominerer i mange renseanlæg, må de nødvendigvis spille en stor rolle for flokdannelse og -egenskaber. Tråde, der oftest findes i selve flokkene, blev også studeret i dette Ph.D. studie. Morfologisk karakterisation er ikke velegnet til identifikation heraf, og nye genprober blev udviklet. En trådformet bakterie, der ofte har gevækster, viste sig at blive ramt af den specifikke genprobe for Aquaspirillum- slægten. Den er den første påviste trådformede bakterie, der viser sig i stand til at lave fuld denitrifikation. Desuden blev Meganema perideroedes gen. nov., sp. nov., en ny trådformet Alphaproteobacterium fra aktiv-slamanlæg isoleret, identificeret og karakteriseret i detaljer. Eikelbooms Type 0041, hvoraf en del tilhører fylum TM7, og dens meget karakteristiske epiflora blev studeret ved hjælp af mikroautoradiografi kombineret med FISH. Type 0041 viste sig at være meget alsidig med hensyn til substratoptag, hvilket forklarer dens hyppige udbredelse i mange aktiv-slamanlæg. Resultaterne i dette Ph.D. studie har øget vores viden om fylogeni og fysiologi af dominerende flok-dannende bakterier og trådformede bakterier. En stor fraktion af denitrifikanterne især fra anlæg med biologisk kvælstof og fosfor fjernelse er hermed identificeret og beskrevet fysiologisk. Desuden er vores viden om trådformede bakterier med epiflora blevet væsentligt øget. Fremtidige studier må opklare, hvorfor den trådformede bakterie der rammes af Aqs997 proben er istand til at akkumulere substrat under anaerobe betingelser. Det skal også studeres, om det er forskellige subpopulationer, der er ansvarlige for forskellige substratomsætninger hos Thauera og Azoarcus. Desuden skal det undersøges, om det er muligt at selektivt berige for visse ønskede eller ikke ønskede populationer ved hjælp af shearbehandlings eksperimenterne. På sigt kan denne nye viden bidrage til optimering af de biologiske processer, flokkulering, bundfældning og afvanding i renseanlæg.
OriginalsprogDansk
Udgivelses stedUNIPRINT, Aalborg, Denmark
ForlagThe Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University
ISBN (Trykt)8790033361
ISBN (Elektronisk)0909-6159
StatusUdgivet - 2004

Citer dette

Thomsen, T. R. (2004). Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge. UNIPRINT, Aalborg, Denmark: The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University.
Thomsen, T. R. / Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge. UNIPRINT, Aalborg, Denmark : The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University, 2004.
@phdthesis{ef7e74f0874b11daa59c000ea68e967b,
title = "Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge",
abstract = "Aktiv-slamanl{\ae}g er i dag den hyppigste metode til rensning af b{\aa}de kommunalt og industrielt spildevand. Dannelse af gode flokke er essentielt i aktivt slam for at sikre det udledte rensede spildevand er af tilstr{\ae}kkelig h{\o}j kvalitet. Visse problemer forekommer dog i aktiv-slamanl{\ae}g, for eksempel deflokkulering af slamflokkene, hvilket resulterer i bundf{\ae}ldnings- og afvandingsproblemer. Et stort antal tr{\aa}dformede bakterier kan ogs{\aa} give problemer, nemlig slamflugt og skumdannelse. Det er derfor vigtigt at {\o}ge vores viden om identiteten og fysiologien af de bakterier, der spiller en stor rolle for dannelse af en god flokstruktur og bundf{\ae}ldningsegenskaber. Denne viden kan p{\aa} sigt bidrage til en generel forbedring af flokkulering, bundf{\ae}ldning og afvanding i aktiv-slamanl{\ae}g. Kendskabet til de flokdannende bakterier har hidtil v{\ae}ret meget begr{\ae}nset, mens en del tr{\aa}de er kendt, dog ikke de, der har betydning for flok-dannelsen. Form{\aa}let med dette Ph.D. studie har v{\ae}ret at unders{\o}ge identitet, funktion og flok-dannende egenskaber hos udvalgte mikrokoloni-dannende bakterier i renseanl{\ae}g. Desuden blev identitet og funktion af nogle tr{\aa}dformede bakterier, der prim{\ae}rt er vigtige for flokdannelse, unders{\o}gt. I dette Ph.D. studie blev flokstyrken unders{\o}gt af forskellige probe-definerede bakterier ved hj{\ae}lp af shearbehandling kombineret med FISH. Der blev p{\aa}vist en stor forskel i styrke samt kolloid-kemiske egenskaber hos de forskellige populationer. Betaproteobacteria dannede de st{\ae}rkeste mikrokolonier, og styrken var prim{\ae}rt relateret til ladningen p{\aa} ekstracellul{\ae}re polymeriske substanser, eventuelt fysisk {"}indvikling”, men ikke hydrofobiciteten. Alphaproteobacteria dannede derimod meget svage mikrokolonier. Hidtil ukendte bakterier tilh{\o}rende Aquaspirillum sl{\ae}gten i Betaproteobacteria blev identificeret og en specific genprobe blev designet til at ramme disse bakterier efter at fluorescrende in situ hybridisering (FISH)-m{\ae}rkede mikrokolonier blev mikromanipuleret og yderligt analyseret ved hj{\ae}lp af 16S rRNA cyklusen. De viste sig at v{\ae}re meget hyppige flok-dannere, der denitrificerer med kun f{\aa} aminosyrer som substrat, hvilket indikerer de spiller en rolle for protein nedbrydning i renseanl{\ae}g. Det er muligt de ogs{\aa} er i stand til at bruge andre substrater, der blot ikke blev testet i dette studie. Thauera og Azoarcus, der ogs{\aa} er besl{\ae}gtet i Betaproteobacteria, blev ligeledes p{\aa}vist at v{\ae}re hyppige mikrokoloni-dannere. De viste et bredere substrat optag end Aquaspirillum mikrokolonidanneren, og ogs{\aa} de var i stand til at denitrificere. Tilsammen udgjorde de 3 grupper oftest over 40-50 {\%} af biomassen is{\ae}r i anl{\ae}g med biologisk kv{\ae}lstof og fosfor fjernelse og er tilsyneladende de absolut dominerende denitrifikanter i disse anl{\ae}g. Forskellige egenskaber hos de 3 grupper af bakterier blev unders{\o}gt, og det viste sig, at alle havde hydrofile overflader, der eventuelt er karakteristisk for Betaproteobacteria. Ingen af dem akkumulerede polyfosfat, hvorimod de Aquaspirillum- besl{\ae}gtede bakterier og Thauera var i stand til omdanne kulstofkilder til intracellul{\ae}re poly--hydroxyalkanoate granuler. Det blev desuden p{\aa}vist at Aquaspirillum- besl{\ae}gtede bakterier og Thauera havde et meget st{\o}rre potentiale til at akkumulere poly--hydroxyalkanoate granuler end hvad man kunne observere under in situ betingelser. Exoenzymatisk aktivitet blev unders{\o}gt hos de 3 bakterie grupper, og blandt andet esterase aktivitet blev observeret hos Thauera og Azoarcus. Da disse denitrificerende Betaproteobacteria dominerer i mange renseanl{\ae}g, m{\aa} de n{\o}dvendigvis spille en stor rolle for flokdannelse og -egenskaber. Tr{\aa}de, der oftest findes i selve flokkene, blev ogs{\aa} studeret i dette Ph.D. studie. Morfologisk karakterisation er ikke velegnet til identifikation heraf, og nye genprober blev udviklet. En tr{\aa}dformet bakterie, der ofte har gev{\ae}kster, viste sig at blive ramt af den specifikke genprobe for Aquaspirillum- sl{\ae}gten. Den er den f{\o}rste p{\aa}viste tr{\aa}dformede bakterie, der viser sig i stand til at lave fuld denitrifikation. Desuden blev Meganema perideroedes gen. nov., sp. nov., en ny tr{\aa}dformet Alphaproteobacterium fra aktiv-slamanl{\ae}g isoleret, identificeret og karakteriseret i detaljer. Eikelbooms Type 0041, hvoraf en del tilh{\o}rer fylum TM7, og dens meget karakteristiske epiflora blev studeret ved hj{\ae}lp af mikroautoradiografi kombineret med FISH. Type 0041 viste sig at v{\ae}re meget alsidig med hensyn til substratoptag, hvilket forklarer dens hyppige udbredelse i mange aktiv-slamanl{\ae}g. Resultaterne i dette Ph.D. studie har {\o}get vores viden om fylogeni og fysiologi af dominerende flok-dannende bakterier og tr{\aa}dformede bakterier. En stor fraktion af denitrifikanterne is{\ae}r fra anl{\ae}g med biologisk kv{\ae}lstof og fosfor fjernelse er hermed identificeret og beskrevet fysiologisk. Desuden er vores viden om tr{\aa}dformede bakterier med epiflora blevet v{\ae}sentligt {\o}get. Fremtidige studier m{\aa} opklare, hvorfor den tr{\aa}dformede bakterie der rammes af Aqs997 proben er istand til at akkumulere substrat under anaerobe betingelser. Det skal ogs{\aa} studeres, om det er forskellige subpopulationer, der er ansvarlige for forskellige substratoms{\ae}tninger hos Thauera og Azoarcus. Desuden skal det unders{\o}ges, om det er muligt at selektivt berige for visse {\o}nskede eller ikke {\o}nskede populationer ved hj{\ae}lp af shearbehandlings eksperimenterne. P{\aa} sigt kan denne nye viden bidrage til optimering af de biologiske processer, flokkulering, bundf{\ae}ldning og afvanding i renseanl{\ae}g.",
author = "Thomsen, {T. R.}",
year = "2004",
language = "Dansk",
isbn = "8790033361",
publisher = "The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University",
address = "Danmark",

}

Thomsen, TR 2004, Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge. The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University, UNIPRINT, Aalborg, Denmark.

Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge. / Thomsen, T. R.

UNIPRINT, Aalborg, Denmark : The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University, 2004.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

TY - BOOK

T1 - Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge

AU - Thomsen, T. R.

PY - 2004

Y1 - 2004

N2 - Aktiv-slamanlæg er i dag den hyppigste metode til rensning af både kommunalt og industrielt spildevand. Dannelse af gode flokke er essentielt i aktivt slam for at sikre det udledte rensede spildevand er af tilstrækkelig høj kvalitet. Visse problemer forekommer dog i aktiv-slamanlæg, for eksempel deflokkulering af slamflokkene, hvilket resulterer i bundfældnings- og afvandingsproblemer. Et stort antal trådformede bakterier kan også give problemer, nemlig slamflugt og skumdannelse. Det er derfor vigtigt at øge vores viden om identiteten og fysiologien af de bakterier, der spiller en stor rolle for dannelse af en god flokstruktur og bundfældningsegenskaber. Denne viden kan på sigt bidrage til en generel forbedring af flokkulering, bundfældning og afvanding i aktiv-slamanlæg. Kendskabet til de flokdannende bakterier har hidtil været meget begrænset, mens en del tråde er kendt, dog ikke de, der har betydning for flok-dannelsen. Formålet med dette Ph.D. studie har været at undersøge identitet, funktion og flok-dannende egenskaber hos udvalgte mikrokoloni-dannende bakterier i renseanlæg. Desuden blev identitet og funktion af nogle trådformede bakterier, der primært er vigtige for flokdannelse, undersøgt. I dette Ph.D. studie blev flokstyrken undersøgt af forskellige probe-definerede bakterier ved hjælp af shearbehandling kombineret med FISH. Der blev påvist en stor forskel i styrke samt kolloid-kemiske egenskaber hos de forskellige populationer. Betaproteobacteria dannede de stærkeste mikrokolonier, og styrken var primært relateret til ladningen på ekstracellulære polymeriske substanser, eventuelt fysisk "indvikling”, men ikke hydrofobiciteten. Alphaproteobacteria dannede derimod meget svage mikrokolonier. Hidtil ukendte bakterier tilhørende Aquaspirillum slægten i Betaproteobacteria blev identificeret og en specific genprobe blev designet til at ramme disse bakterier efter at fluorescrende in situ hybridisering (FISH)-mærkede mikrokolonier blev mikromanipuleret og yderligt analyseret ved hjælp af 16S rRNA cyklusen. De viste sig at være meget hyppige flok-dannere, der denitrificerer med kun få aminosyrer som substrat, hvilket indikerer de spiller en rolle for protein nedbrydning i renseanlæg. Det er muligt de også er i stand til at bruge andre substrater, der blot ikke blev testet i dette studie. Thauera og Azoarcus, der også er beslægtet i Betaproteobacteria, blev ligeledes påvist at være hyppige mikrokoloni-dannere. De viste et bredere substrat optag end Aquaspirillum mikrokolonidanneren, og også de var i stand til at denitrificere. Tilsammen udgjorde de 3 grupper oftest over 40-50 % af biomassen især i anlæg med biologisk kvælstof og fosfor fjernelse og er tilsyneladende de absolut dominerende denitrifikanter i disse anlæg. Forskellige egenskaber hos de 3 grupper af bakterier blev undersøgt, og det viste sig, at alle havde hydrofile overflader, der eventuelt er karakteristisk for Betaproteobacteria. Ingen af dem akkumulerede polyfosfat, hvorimod de Aquaspirillum- beslægtede bakterier og Thauera var i stand til omdanne kulstofkilder til intracellulære poly--hydroxyalkanoate granuler. Det blev desuden påvist at Aquaspirillum- beslægtede bakterier og Thauera havde et meget større potentiale til at akkumulere poly--hydroxyalkanoate granuler end hvad man kunne observere under in situ betingelser. Exoenzymatisk aktivitet blev undersøgt hos de 3 bakterie grupper, og blandt andet esterase aktivitet blev observeret hos Thauera og Azoarcus. Da disse denitrificerende Betaproteobacteria dominerer i mange renseanlæg, må de nødvendigvis spille en stor rolle for flokdannelse og -egenskaber. Tråde, der oftest findes i selve flokkene, blev også studeret i dette Ph.D. studie. Morfologisk karakterisation er ikke velegnet til identifikation heraf, og nye genprober blev udviklet. En trådformet bakterie, der ofte har gevækster, viste sig at blive ramt af den specifikke genprobe for Aquaspirillum- slægten. Den er den første påviste trådformede bakterie, der viser sig i stand til at lave fuld denitrifikation. Desuden blev Meganema perideroedes gen. nov., sp. nov., en ny trådformet Alphaproteobacterium fra aktiv-slamanlæg isoleret, identificeret og karakteriseret i detaljer. Eikelbooms Type 0041, hvoraf en del tilhører fylum TM7, og dens meget karakteristiske epiflora blev studeret ved hjælp af mikroautoradiografi kombineret med FISH. Type 0041 viste sig at være meget alsidig med hensyn til substratoptag, hvilket forklarer dens hyppige udbredelse i mange aktiv-slamanlæg. Resultaterne i dette Ph.D. studie har øget vores viden om fylogeni og fysiologi af dominerende flok-dannende bakterier og trådformede bakterier. En stor fraktion af denitrifikanterne især fra anlæg med biologisk kvælstof og fosfor fjernelse er hermed identificeret og beskrevet fysiologisk. Desuden er vores viden om trådformede bakterier med epiflora blevet væsentligt øget. Fremtidige studier må opklare, hvorfor den trådformede bakterie der rammes af Aqs997 proben er istand til at akkumulere substrat under anaerobe betingelser. Det skal også studeres, om det er forskellige subpopulationer, der er ansvarlige for forskellige substratomsætninger hos Thauera og Azoarcus. Desuden skal det undersøges, om det er muligt at selektivt berige for visse ønskede eller ikke ønskede populationer ved hjælp af shearbehandlings eksperimenterne. På sigt kan denne nye viden bidrage til optimering af de biologiske processer, flokkulering, bundfældning og afvanding i renseanlæg.

AB - Aktiv-slamanlæg er i dag den hyppigste metode til rensning af både kommunalt og industrielt spildevand. Dannelse af gode flokke er essentielt i aktivt slam for at sikre det udledte rensede spildevand er af tilstrækkelig høj kvalitet. Visse problemer forekommer dog i aktiv-slamanlæg, for eksempel deflokkulering af slamflokkene, hvilket resulterer i bundfældnings- og afvandingsproblemer. Et stort antal trådformede bakterier kan også give problemer, nemlig slamflugt og skumdannelse. Det er derfor vigtigt at øge vores viden om identiteten og fysiologien af de bakterier, der spiller en stor rolle for dannelse af en god flokstruktur og bundfældningsegenskaber. Denne viden kan på sigt bidrage til en generel forbedring af flokkulering, bundfældning og afvanding i aktiv-slamanlæg. Kendskabet til de flokdannende bakterier har hidtil været meget begrænset, mens en del tråde er kendt, dog ikke de, der har betydning for flok-dannelsen. Formålet med dette Ph.D. studie har været at undersøge identitet, funktion og flok-dannende egenskaber hos udvalgte mikrokoloni-dannende bakterier i renseanlæg. Desuden blev identitet og funktion af nogle trådformede bakterier, der primært er vigtige for flokdannelse, undersøgt. I dette Ph.D. studie blev flokstyrken undersøgt af forskellige probe-definerede bakterier ved hjælp af shearbehandling kombineret med FISH. Der blev påvist en stor forskel i styrke samt kolloid-kemiske egenskaber hos de forskellige populationer. Betaproteobacteria dannede de stærkeste mikrokolonier, og styrken var primært relateret til ladningen på ekstracellulære polymeriske substanser, eventuelt fysisk "indvikling”, men ikke hydrofobiciteten. Alphaproteobacteria dannede derimod meget svage mikrokolonier. Hidtil ukendte bakterier tilhørende Aquaspirillum slægten i Betaproteobacteria blev identificeret og en specific genprobe blev designet til at ramme disse bakterier efter at fluorescrende in situ hybridisering (FISH)-mærkede mikrokolonier blev mikromanipuleret og yderligt analyseret ved hjælp af 16S rRNA cyklusen. De viste sig at være meget hyppige flok-dannere, der denitrificerer med kun få aminosyrer som substrat, hvilket indikerer de spiller en rolle for protein nedbrydning i renseanlæg. Det er muligt de også er i stand til at bruge andre substrater, der blot ikke blev testet i dette studie. Thauera og Azoarcus, der også er beslægtet i Betaproteobacteria, blev ligeledes påvist at være hyppige mikrokoloni-dannere. De viste et bredere substrat optag end Aquaspirillum mikrokolonidanneren, og også de var i stand til at denitrificere. Tilsammen udgjorde de 3 grupper oftest over 40-50 % af biomassen især i anlæg med biologisk kvælstof og fosfor fjernelse og er tilsyneladende de absolut dominerende denitrifikanter i disse anlæg. Forskellige egenskaber hos de 3 grupper af bakterier blev undersøgt, og det viste sig, at alle havde hydrofile overflader, der eventuelt er karakteristisk for Betaproteobacteria. Ingen af dem akkumulerede polyfosfat, hvorimod de Aquaspirillum- beslægtede bakterier og Thauera var i stand til omdanne kulstofkilder til intracellulære poly--hydroxyalkanoate granuler. Det blev desuden påvist at Aquaspirillum- beslægtede bakterier og Thauera havde et meget større potentiale til at akkumulere poly--hydroxyalkanoate granuler end hvad man kunne observere under in situ betingelser. Exoenzymatisk aktivitet blev undersøgt hos de 3 bakterie grupper, og blandt andet esterase aktivitet blev observeret hos Thauera og Azoarcus. Da disse denitrificerende Betaproteobacteria dominerer i mange renseanlæg, må de nødvendigvis spille en stor rolle for flokdannelse og -egenskaber. Tråde, der oftest findes i selve flokkene, blev også studeret i dette Ph.D. studie. Morfologisk karakterisation er ikke velegnet til identifikation heraf, og nye genprober blev udviklet. En trådformet bakterie, der ofte har gevækster, viste sig at blive ramt af den specifikke genprobe for Aquaspirillum- slægten. Den er den første påviste trådformede bakterie, der viser sig i stand til at lave fuld denitrifikation. Desuden blev Meganema perideroedes gen. nov., sp. nov., en ny trådformet Alphaproteobacterium fra aktiv-slamanlæg isoleret, identificeret og karakteriseret i detaljer. Eikelbooms Type 0041, hvoraf en del tilhører fylum TM7, og dens meget karakteristiske epiflora blev studeret ved hjælp af mikroautoradiografi kombineret med FISH. Type 0041 viste sig at være meget alsidig med hensyn til substratoptag, hvilket forklarer dens hyppige udbredelse i mange aktiv-slamanlæg. Resultaterne i dette Ph.D. studie har øget vores viden om fylogeni og fysiologi af dominerende flok-dannende bakterier og trådformede bakterier. En stor fraktion af denitrifikanterne især fra anlæg med biologisk kvælstof og fosfor fjernelse er hermed identificeret og beskrevet fysiologisk. Desuden er vores viden om trådformede bakterier med epiflora blevet væsentligt øget. Fremtidige studier må opklare, hvorfor den trådformede bakterie der rammes af Aqs997 proben er istand til at akkumulere substrat under anaerobe betingelser. Det skal også studeres, om det er forskellige subpopulationer, der er ansvarlige for forskellige substratomsætninger hos Thauera og Azoarcus. Desuden skal det undersøges, om det er muligt at selektivt berige for visse ønskede eller ikke ønskede populationer ved hjælp af shearbehandlings eksperimenterne. På sigt kan denne nye viden bidrage til optimering af de biologiske processer, flokkulering, bundfældning og afvanding i renseanlæg.

M3 - Ph.d.-afhandling

SN - 8790033361

BT - Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge

PB - The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University

CY - UNIPRINT, Aalborg, Denmark

ER -

Thomsen TR. Phylogeny and physiology of bacteria important for floc structure and settling properties in activated sludge. UNIPRINT, Aalborg, Denmark: The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University, 2004.