Planlægningens dilemma: Konsekvenser af tidlige beslutninger i udførelsen af byggeprojekter

Andreas Johan de Gier, Malte Dilling Jandorf

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Abstrakt

Byggebranchen gør i stigende grad brug af digitale redskaber, som påvirker den måde, vi
samarbejder på. Forskellige forandringsprogrammer er med til at skubbe flere digitale redskaber
ind på de danske byggepladser, som ændrer arbejdsgange og processer. Digitale
bygningsmodeller giver mulighed for et tidligt beslutningsgrundlag på grund af et øget
informationsniveau allerede i projekteringsfasen. Vi finder det derfor interessant at undersøge,
hvad tidlige beslutninger i projekteringen har af konsekvenser i udførelsen.
Vi ser, at der ligger et dilemma i, at digitale redskaber kræver, at der tages projektspecifikke
beslutninger på et tidspunkt, hvor den generelle viden om projektet er begrænset. Undersøgelsen
tager udgangspunkt i ét byggeprojekt i udførelsesfasen. Der er indgået samarbejde med en
entreprenørvirksomhed, som har inviteret os indenfor til diverse proces- og installationsmøder
med deres underentreprenører og samarbejdsparter. Empirien er indhentet igennem
observationer til møder foretaget på byggepladsen, samt kvalitative interviews foretaget med
relevante projektaktører.
For at skitsere det netværk, som gør sig gældende, når digitale redskaber anvendes i udførelsen af
et byggeprojekt og hvordan humane og non-humane aktanter påvirker hinanden, anvendes
Aktør-netværksteori som analyseramme. Derudover anvendes teorierne om grænseobjekter og
vidensgrænser for at belyse, hvordan der kommunikeres igennem digitale redskaber i
koordineringen af arbejdsopgaver.
Analysen viser igennem tre dele de netværk, som opstår mellem aktørerne på byggepladsen, og
hvordan anvendelsen af digitale redskaber ændrer de udførendes arbejdspraksis. Der kigges
blandt andet på beslutningsgrundlaget ved diverse møder på byggepladsen og anvendelsen af
IPads i udførelsen. Afslutningsvis i analysen præsenteres en kobling af undersøgelsens empiriske
analyse med planlægningens dilemma.
Resultatet af undersøgelsen viser, at tidlige beslutninger har den konsekvens, at der sker en stor
del omprojektering i udførelsen. Denne omprojektering og anvendelsen af digitale redskaber
ændrer i sidste ende på beslutningsgrundlaget på byggepladsen. På grund af fejl og mangler i den
digitale model sker en ændring i arbejdspraksis, og i kraft af at beslutninger nu i højere grad tages
på byggepladsen, får håndværkeren mere magt og indflydelse i udførelsen.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAalborg Universitet
Antal sider126
StatusUdgivet - 2017
Udgivet eksterntJa

Bibliografisk note

Kandidatspeciale

Citationsformater