Plant and invertebrate diversity and management in wetlands: The salt marsh and reed beds of De Østlige Vejler, Denmark

Bidragets oversatte titel: Diversitet og forvaltning af planter og invertebrater i vådområder: Strandengen og rørskoven i De Østlige Vejler, Danmark

Publikation: Ph.d.-afhandling

284 Downloads (Pure)

Søgeresultater