Prostitutionslignende relationer, udsatte unge og socialt arbejde: - en evalueringsrapport om professionelles erfaringer med en forebyggelsesindsats udført af Modelprojekt Pro Århus, Århus Amt

Bettina Bertelsen

Publikation: Working paperForskning

1959 Downloads (Pure)

Abstrakt

Arbejdspapir om professionelles håndtering af prostitutionslignende relationer i det sociale arbejde med prostitutionstruede unge

Hvordan kan man arbejde med prostitutionslignende relationer i socialt arbejde? At beskæftige sig med seksualitet er og må være en indlejret del af det sociale arbejde, når målgruppen er særligt udsatte, omsorgssvigtede børn/unge i alderen 14-18 år, der befinder sig på landets døgn- og ungeinstitutioner, men det volder mange professionelle store kvaler, når seksualiteten også omhandler salg af seksuelle ydelser og/eller prostitutionslignende relationer.

Denne evalueringsrapport "Unge og prostitutionslignende relationer og/eller salg af seksuelle ydelser" - redegør for den forebyggelsesindsats som forsøgs- og udviklingsprojektet, Modelprojekt Pro Århus, initieret af Socialministeriet forestod i perioden 2001-2004. Det overordnede formål med de forebyggende aktiviteter, der samledes i en såkaldt kursuspakke, var at sikre, at samtlige relevante amtslige ungeinstitutioner og kommunale institutioner indenfor arbejdet med socialt udsatte og sårbare unge blev i stand til at varetage forebyggelse af unges indgåelse i prostitutionslignende relationer.

Som empirisk afsæt tager evalueringen udgangspunkt i en konkret amtslig døgninstitution med unge, Langenæs Ungeinstitution, og det udbytte, som dele af personalet herfra opnåede ved at deltage i modelprojektet. Der anlægges en fænomenologisk optik, idet perspektivet bygger på de professionelles oplevelser og synspunkter. Således danner interview med institutionspersonalet baggrund for en vurdering af, hvorvidt der har fundet en forankring sted i institutionen. Dette afspejler sig bl.a. i personalets måde at forholde sig til de problemstillinger og dilemmaer, som de finder centrale dels i forhold til unge, der indgår i prostitutionslignende relationer, dels i forhold til metodeudvikling i det pædagogiske arbejde.

Et andet centralt fokus er, hvordan bekymringer og observationer omsættes i det konkrete pædagogiske arbejde med unge - eller om det overhovedet omsættes - herunder en beskrivelse af, hvilke mekanismer, der bevirker, at der evt. ikke sker noget i det pædagogiske arbejde. Det er et ønske, at evalueringen er med til at sætte fokus på de vanskelige pædagogiske processer, herunder barrierer og dilemmaer, som præger arbejdet med unge, der indgår i prostitutionslignende relationer. Endelig er det hensigten, at læseren opnår et indblik i de perspektiver og anbefalinger, der ligger i forlængelse af de afslutningsvise konkluderende bemærkninger.

OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedÅrhus
UdgiverKvalitetsdatabasen
Antal sider68
StatusUdgivet - 2007

Emneord

  • Prostitutionstruede unge
  • Udsatte unge
  • Socialt arbejde
  • Relationsarbejde
  • Evaluering af socialt arbejde

Citationsformater