Rekruttering og fastholdelse af kvinder inden for STEM: Indsatser og erfaringer på universiteterne

Stine Thidemann Faber*, Anita Nissen, Ann-Elen Orvik

*Kontaktforfatter

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

728 Downloads (Pure)

Søgeresultater