Resultater af eftermåling på Virksomhed A: Marts 2010

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

Abstrakt

Virksomhed A har, sammen med Virksomhed B, indgået et projektsamarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Projektet forløber i perioden april 2008-april 2011. Projektet omhandler forebyggelse af arbejdsulykker gennem fokus på kommunikation omkring sikkerhed på alle niveauer i virksomheden. Det vil sige, lige fra fabriksdirektøren til værkførerne, til teamlederne og sikkerhedsrepræsentanterne samt kommunikation mellem de enkelte ansatte. Endvidere sætter projektet fokus på sikkerhedsorganisationens/ -udvalgets virke samt de ansattes holdninger og adfærd i forhold til sikkerhed.
Da det generelt vurderes, at Virksomhed A ligger højt, hvad angår teknisk forebyggelse, har dette ikke være fokus i interventionerne.

Som opstart på projektet er der gennemført en førmåling i begge virksomheder i efteråret 2008. Førmålingen har dannet basis for en målrettet intervention på Virksomhed A fra januar 2009-marts 2010. Interventionen har været tredelt og rettet mod henholdsvis Virksomhed A's sikkerhedsorganisation inkl. fabriksdirektøren og sikkerhedslederen, sikkerhedsgrupperne (dvs. værkførerne, teamlederne og sikkerhedsrepræsentanterne), og de ansatte i de 3 involverede afdelinger. I marts 2010 er effekten af projektet evalueret gennem en eftermåling.
I denne rapport redegøres for resultaterne af denne eftermåling. Endvidere inddrages data indsamlet undervejs i projektforløbet, hvor det findes relevant. Det gælder eksempelvis interviewdata fra midtvejsmålingen i september-oktober 2009. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger til det videre sikkerhedsarbejde på Virksomhed A. Rapportens resultater er blevet forelagt Virksomhed A's fabriksdirektør og sikkerhedsleder. Herefter er resultaterne blevet præsenteret for og diskuteret med fabriksdirektøren, sikkerhedslederen, værkførerne og teamlederne i de deltagende afdelinger på en særskilt workshop i april 2010.

Rapporten er udarbejdet af cand.scient.adm., ph.d.-studerende Louise Møller Pedersen. HA-studerende Henrik Madsen Raben har lavet graferne i rapporten.
OriginalsprogDansk
Antal sider56
StatusUdgivet - 24 apr. 2010
Udgivet eksterntJa

Citationsformater