Selskabsret

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

  Abstrakt

  SELSKABSRET, 11. udgave, gennemgår retsforholdene for erhvervsdrivende juridiske personer. Selskaber og andre juridiske personer følges i bogens grundige fremstilling gennem alle relevante faser: Valg af virksomhedsform, stiftelse, interne regelsæt, kapitalforhold, ledelse, sammenlægning og overtagelse, koncernforhold, årsrapport og eventuel revision, opløsning mv. Værket omfatter både det lille anpartsselskab og det store aktieselskab, der eventuelt driver grænseoverskridende aktiviteter. Relevante internationale og EU-retlige aspekter inddrages i fremstillingen. Alternativer til det afskaffede IVS gennemgås og vægtes indbyrdes. Også andre virksomhedsformer end A/S og ApS behandles, herunder interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsvirksomheder, foreninger og fonde. Hovedvægten er dog lagt på aktie- og anpartsselskaberne. Værket rummer, ligesom de foregående 10 udgaver, en guldgrube af viden for både teoretikere, praktikere og studerende, og bogen bærer præg af, at forfatteren forener praktikerens og teoretikerens egenskaber. Der er så mange nærmere analyserede juridiske nyheder i 11.-udgaven, at den er blevet særskilt fagfællebedømt. Professor, dr.jur. Erik Werlauff forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han har sin egen specialiserede advokatpraksis og er desuden dommer i danske og internationale sager om erhvervsretlige forhold. www.werlauff.com
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedKøbenhavn
  ForlagKarnov Group
  Vol/bind1.
  Udgave11.
  Antal sider943
  ISBN (Trykt)978-87-619-4136-7
  StatusUdgivet - 16 sep. 2019

  Bibliografisk note

  økonomisk dobbeltbeskatning

  Note vedr. afhandling

  årsrapportdirektivet

  Emneord

  • andelsselskab
  • andelsboligforening
  • apportindskud
  • beneficial owner
  • selskabsbeskatning
  • bestyrelse
  • bestyrelsesformand
  • betalingserklæring
  • branchefforening
  • business judgment rule
  • Capinordic Bank Højesterets dom
  • corporate governance
  • CCTB-skat
  • CCCTB-skat
  • dattervirksomhed
  • Det Offentlige Ejerregister
  • øverste ledelsesorgan
  • centrale ledelsesorgan
  • direktion
  • dobbeltbeskatningsoverenskomst
  • EØFG
  • EEIG
  • ejeraftale
  • ejerbevis
  • ejerbog
  • elektronisk kommunikation selskaber
  • enkeltmandsvirksomhed
  • énmandsselskabsdirekrivet
  • Erhvervsankenævnet
  • erhvervsdrivende fond
  • ikke-erhvervsdrivende fond
  • forening
  • fond
  • erhvervsdrivende forening
  • ikke-erhvervsdrivende forening
  • Erhvervsstyrelsen
  • etableringsretten
  • etableringsfrihed
  • europæisk firmagruppe
  • fast driftssted
  • finalfilialdirektivet
  • Finanstilsynet
  • find a company
  • flytning af hjemsted
  • flytning af ledelsens sæde
  • flytningsditrektivet
  • F.n.b.a.
  • A.m.b.a.
  • A/S
  • ApS
  • I/S
  • forretningsorden
  • fortegningsret
  • fuldmagt til at tegne selskab
  • fusion
  • fusionsbeskatningsdirektivet
  • fusionskontrolforordningen
  • fælleseuropæisk selskabsregister
  • gaver fra selskab
  • generalforsamling
  • generalklausul selskabsretlig
  • gennemstrømningsselskab
  • golden share
  • gross-up klausul
  • grænseoverskridende fusion
  • grænseoverskridende spaltning
  • grænseoverskridende flytning
  • gældskonvertering
  • holdingselskab
  • holdingstruktur
  • indløsning af kapitalandele
  • koncern
  • koncernlån
  • koncernrepræsentation
  • koncernregnskab
  • konkurs selskab
  • konkurskarantæne
  • ledelsesansvar
  • bestyrelsesansvar
  • direktionsansvar
  • ledelseslån
  • kapitalejerlåpn
  • aktionærlån
  • npartshaverlån
  • lighedsgrundsætning selskabsretlig
  • likvidation
  • lovvalg selskabsret
  • lovvalg børs- og kapitalretligt
  • majoritetsoverdragelse
  • medarbejderkapitalandele
  • medarbejderrepræsentation
  • merger intent
  • mikrovirksomhed
  • moder/datterselskabsdirektivet
  • moderselskab
  • NEWCO-rekonstrukltionsselskab
  • omdannelse selskabsform
  • omgåelsesklausul
  • omsættelighedsbegrænsning
  • omvendt juletræ
  • opløsning
  • parallelemission
  • partialsuccession
  • partnering
  • partnerselskab
  • P/S
  • partrederi
  • partsevne
  • prokura
  • prospektforordning
  • publicitetsdirektivet
  • reel ejer
  • regnskabsår
  • regnskabsklasse A
  • regnskabsklasse B
  • regnskabsklasse C
  • regnskabsklasse D
  • rekonstruktion
  • rekonstruktionsbehandling
  • rente/royaltydirektivet
  • repræsentantskab
  • repræsentationsret
  • restindskud
  • forskudt indbetaling selskab
  • revisionsprotokol
  • revisor
  • revisordirektivet
  • royalty fra dansk licenstager
  • Rozenblumdoktrinen
  • sambeskatning
  • SCE-selskabsforordningen
  • tvangsopløsning
  • tynd kapitalisering
  • ubegrænset skattepligt
  • begrænset skattepligt
  • udbytte
  • udbyttegivende gældsbrev
  • ultra vires
  • universalsuccession
  • vederlagspolitik
  • vedtægter
  • virksomhEd
  • virksomhedsomdannelse
  • virksomhedsoverdragelse
  • virksomhedsskatteloven
  • VP-registrering
  • værnsregler
  • warrants
  • Überseering
  • Centros
  • Inspire Art

  Citationsformater