Social integration og kvalitet i arbejdsmiljø: set i et ressourceperspektiv

Kjeld Nielsen

Publikation: Working paperUndervisning

Abstrakt

At deltage i beslutningsprocesser, at indgå i sociale støtteformer samt at være en del af et større værdifællesskab i virksomheden er, hvad social integration dækker over i denne artikel. Der præsenteres en undersøgelse af, om sociale integrationsfaktorer på arbejdspladsen hænger sammen med kvaliteten i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen er baseret på en stikprøve med svar fra 509 ansatte blandt et bredt udsnit af arbejdspladser i den private og offentlige sektor på det danske arbejdsmarked i 2008.
Social integration, - især målt på social støtte og organisationskultur – hænger positivt sammen med arbejdsmiljøkvaliteten. Den sociale integration er især høj ved kombinationerne ’social støtte og organisationskultur’ samt ’organisationskultur og deltagelse’. En del af forklaringen på den positive sammenhæng ligger i, at arbejdsstyrkens ressourceprofil matcher skiftende jobkrav. En anden del kan forklares med Durkheims begreb om den ’kollektive bevidsthed’, der udtrykt i moderne former, f.eks. betyder samarbejdsetik.
Den positive sammenhæng mellem social integration på arbejdspladsen og arbejdsmiljøets kvaliteter diskuteres kritisk – både ud fra svarmaterialets beskaffenhed og ud fra samfundsmæssige tendenser om fleksible og standardiserede arbejdslivsformer. På baggrund af disse tendenser efterlyses til slut en diskurs om hvad det ’sociale’ i arbejdslivet i et ressourceperspektiv betyder.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 1 jul. 2015

Emneord

  • Arbejdsmiljøledelse
  • Sociologi

Citationsformater