Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogFormidling

Abstrakt

Det er et grundliggende paradoks på det danske arbejdsmarked, at dem på arbejdsmarkedet løber stærkere og stærkere med stress-relaterede sygdomsproblemer, forringet livskvalitet og eksklusion til følge, mens en tilsyneladende
næsten uforandret gruppe af mennesker står mere eller mindre permanent udenfor arbejdsmarkedet. I den forstand er der behov for at reflektere over, hvordan man på en og samme tid kan skabe et mere inkluderende arbejdsmarked med plads til alle og dæmme op for en stadig mere stressende tilværelse overfor store grupper på arbejdsmarkedet.I dette notat præsenteres et bud på, hvordan disse paradoksproblemer på nutidens arbejdsmarked kan forstås, samtidig med at der gives et muligt bud på løsningsforslag. Det gøres ud fra begrebet om transitionelle arbejdsmarkeder (Transitional Labour Market - TLM), som er lanceret af den tyske professor i økonomisk politik Günther Schmid. Ideen er kort fortalt, på den ene side at gøre outsidere til insidere på arbejdsmarkedet med kvalitative ”midlertidige” tilstande på vej mod arbejdsmarkedet (transitionelle arbejdsmarkeder). Med disse transitionelle
arbejdsmarkeder er det også intentionen at sikre en højere erhvervs- og arbejdsevne for alle på arbejdsmarkedet over et arbejdsliv, således at eksklusion undgås eller minimeres fremover. På den anden side skal der sikres en mere fleksibel arbejdstid over et livsforløb, der afpasses den enkeltes livscyklus. I TLM-forståelsen foreslås
i stedet en mindre ugentlig arbejdstid for både mænd og kvinder over et livsforløb. Det vil sige, at der generelt opereres med et længere arbejdsliv (så man kommer ikke til at arbejde mindre), men også at man i perioder af sit arbejdsliv kan arbejde mere eller mindre. De faser i livscyklussen hvor arbejdstiden er betydeligt mindre end normalt betegnes ”transitionel beskæftigelse”. Disse perioder må imidlertid ikke føre til eksklusion eller blindgyder. Derfor må der ske en udvidelse af de muligheder den enkelte har for at bevæge sig mellem forskellige typer af produktive aktiviteter (familieliv, uddannelse, deltidsarbejde, tilbagetrækning, kortvarig arbejdsløshed,
ordinær beskæftigelse m.v.). I dette perspektiv er det således ikke blot et spørgsmål om, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, men endnu vigtigere, at ”transitioner kan betale sig”. Transitionerne er dermed broer eller trædesten mellem forskellige positioner indenfor og udenfor arbejdsmarkedet. Transitionelle arbejdsmarkeder
er på den vis – ligesom flexicurity – en innovativ ”win-win” strategi. Altså en form for gylden middelvej mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og mellem arbejdsmarkedets insidere og outsidere.Danmark fremhæves ofte med god grund som et eksempel på et land med et transitionelt arbejdsmarked. Men det paradoksale er, at vores bevidsthed herom ikke er specielt udviklet, ligesom der fortsat synes at være meget at hente i TLM-begrebet for udviklingen af arbejdsmarkedet. Med afsæt i TLM-begrebet er det med dette notat derfor hensigten at øge bevidstheden om værdien af allerede aksisterende arbejdsmarkedsordninger, samt give konkrete bud på, hvordan TLM-tankegangen kan omsættes til nye tænkemåder og initiativer på det danske
arbejdsmarked. Det handler om at imødegå problemer med udstødning fra arbejdsmarkedet, samtidig med at der skabes et mindre stressende arbejdsliv og en bedre balance mellem arbejds- og familieliv.
OriginalsprogDansk
ForlagFTF
Antal sider35
StatusUdgivet - 2006
NavnFTF-Fokus
Nummer5

Citationsformater