The safety of discontinuation of oral anticoagulation therapy after apparently successful atrial fibrillation ablation: a report from the Chinese Atrial Fibrillation Registry study

Wang-Yang Yang, Xin Du, Chao Jiang, Liu He, Ameenathul M Fawzy, Lu Wang, Chang Liu, Shi-Jun Xia, San-Shuai Chang, Xue-Yuan Guo, Song-Nan Li, Ri-Bo Tang, Nian Liu, Rong Bai, Cai-Hua Sang, Chen-Xi Jiang, Rong-Hui Yu, De-Yong Long, Jian-Zeng Dong, Gregory Y H LipChang-Sheng Ma

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

11 Citationer (Scopus)

Fingeraftryk Dyk ned i forskningsemnerne om 'The safety of discontinuation of oral anticoagulation therapy after apparently successful atrial fibrillation ablation: a report from the Chinese Atrial Fibrillation Registry study'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater