Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

Publikation: Working paper/PreprintWorking paperForskning

785 Downloads (Pure)

Abstrakt

I denne entry er samlet skrifter som fastholder tanker udsprunget af mit møde med musikterapifaget (1983f) som musikvidenskabeligt uddannet. Et gennemgående tema er forholdet mellem det konstante og det variable, især mellem det individuelt psykologiske, subjektive, og de mere relativt konstante størrelser i kulturen og historien.

"Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med studerende, bla. i projektvejledning.

"En videnskabsteoretisk model af musikkens rolle i musikterapi" (1984) sætter en psykologisk præget heteronomi-opfattelse op mod det jeg kalder en musikalsk-håndværksmæssig opfattelse. Jeg finder det stadig væsentligt at tage disse i betragtning - begge forfægtes i praksis, og jeg ser det som et interessant videnskabsteoretisk paradoks, at de ikke kan reduceres til hinanden. Se tillige entry: "Komposition und Musiktherapie - voneinander lernen" (2003) som uddyber disse tanker.

"Musikhistorie, musikterapi, subjektivitet" (1985) reflekterer over dyrkelsen af det subjektive i henholdsvis den klassiske musiks romantiske periode og i musikterapien. Det handler bla. om at musikterapien har givet mig anledning til at betragte de snævre rammer og fastlagte udtryksformer, der gjorde sig gældende selv i den romantiske musik, som fokuserede på det emotionelle.

"Om at beskrive frit improviseret musik - og om friheden som en konkret historisk størrelse" (1985) er relateret til kapitlet "Om mine tolkninger..." fra Lund: Skizofreni og musik (1988), som findes andetsteds i vbn. Den handler bla. om paralleller mellem musik og samfund.

"Über psychodynamische Theorien" (1987). Kommentarer til og oversigt over teorier som har fokus på forskellige stadier i livet.

"Fri improvisation og musikteori" (1989) er nogle associationer til hvad der er det fastlagte og det ubestemte i musikken.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2011

Bibliografisk note

"En videnskabsteoretisk model af musikkens rolle i musikterapi" (1984) er baggrund for "Komposition und Musiktherapie - voneinander lernen" (2003), se denne.

Emneord

  • musik
  • musikterapi
  • autonomi
  • heteronomi
  • C.G. Jung
  • subjektivitet
  • objektivitet

Citationsformater