Abstract

I Jammerbugt i Skagerrak findes nogle af de mest intensivt fiskede danske havområder. Området er specielt karakteriseret ved at alle af de væsentligste typer af danske fiskerimetoder til demersalt fiskeri efter konsumfisk finder sted. Det gælder garn som er faststående fiskeredskaber samt bomtrawl, snurrevod og trawl som er bundslæbte fiskeredskaber. De forskellige redskaber påvirker havbunden fysisk på forskellige vis. Faststående fiskeredskaber har relativ lav påvirkning er derfor ikke inkluderet i dette projekt. Habitaterne på havbunden i området og faunaen tilknyttet denne er ikke særligt detaljeret undersøgt. Dette er væsentligt ift. at kunne vurdere effekten af bundslæbte fiskeredskaber.

Der har derfor været et ønske om at få påvirkninger fra bundslæbte fiskeredskaber, med hovedfokus på bomtrawl, undersøgt. Gennem moniteringsarbejde i 2023 har dette forskningsprojekt undersøgt fiskeriaktiviteter, påvirkning fra bundslæbende redskaber, habitater, fauna og biodiversitet generelt. Mange forskellige moniteringsredskaber har været anvendt for at give en bredere forståelse af disse forhold, bl.a. sidescan sonar, fartøjs satellitdata, undervandsdrone, undervandsvideokamera, trukken Ockelmanslæde, Van Veen grab til bundprøver, lydoptagelser og e-Dna. Sammenlagt giver undersøgelserne en ny generel indsigt i marin natur og påvirkninger fra fiskeriaktiviteter med bundslæbte fiskeredskaber i Jammerbugt.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2024

Citationsformater